E-magazine Nationale Sport Vakbeurs: #01 - 2021

E-MAGAZINE Sportclub van de TOEKOMST Door Daniel Klijn & Lisanne Koster van NOC*NSF Padel is BOOMING UPDATE: Aerosolen en corona op sportlocaties #01 | 2021

2 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01 I 1. Bestuurskamer 4 1.1 Sportbeleid 4 1.2 Financiën 28 1.3 Verenigingsondersteuning 36 2. Sportaccommodatie 44 2.1 Binnensport 44 2.2 Circulariteit & Duurzaamheid 54 2.3 Kunstgras; aanleg & onderhoud 72 2.4 Multifunctioneel inzetbaarheid 82 2.5 Natuurgras; aanleg & onderhoud 86 2.6 Inrichting sportaccommodaties 96 3 Sponsoring & Verdienmodellen 110 4 Sportkantine 124 5 Teamwear & Sportmaterialen 134 6 Evenementen 144 7 Sportperformance & Blessurebehandelingen 152

Lion Blok Event Manager Nationale Sport Vakbeurs Timo Lemmens Event Manager Nationale Sport Vakbeurs 3 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01 Speciaal voor sportsector Nederland: Een inspirerend, interactief sportmagazine VOORWOORD Vol trots presenteren wij hierbij de allereerste uitgave van het E-magazine van de Nationale Sport Vakbeurs. Uiteraard hadden wij niets liever gedaan dan standhouders en bezoekers live samenbrengen tijdens de hoofd editie van onze vakbeurs in Gorinchem op 11 & 12 november dit jaar. Helaas dwarsboomde corona deze plannen volledig. Maar zo wendbaar en flexibel als de sportsector is, zo wendbaar zijn wij ook. Want ook al kunnen we geen live event houden dit jaar, ons doel: standhouders en bezoekers samenbrengen wordt door middel van dit online magazine zeker bereikt. Dit magazine staat boordevol nieuwe ontwikkelingen, interessante interviews met vooraanstaandemensen uit de sportbranche, actuele onderwerpen en innovaties op het gebied van de dynamische sportsector. Alles wat we graag live hadden gedaan, vind je nu terug in dit e-magazine. Het magazine is ingedeeld in diverse katernen, zodat je gericht en snel bij de informatie komt die jou interesseert. Binnen deze katernen vallen de bijbehorende artikelen inclusief links en video’s voor een totale informatievoorziening. Onze speciale dank gaat dan ook uit naar onze standhouders en partners die aan dit magazine hebben meegewerkt en samen met ons hun vertrouwen houden in het event in 2021. Blik op vooruit! Want er is licht aan het einde van de tunnel! Wij zijn dan ook trots te kunnen vermelden dat op 10 en 11 november 2021 de 10-jarige jubileumeditie van de Nationale Sport Vakbeurs op de planning staat. Uiteraard weer in onze vaste thuisbasis: de Evenementenhal Gorinchem. Wij komen beter terug dan ooit tevoren. Deze jubileumeditie wordt ook groter dan ooit! Samenmet onzepartnersendevooraanstaande instanties in de sport (NOC*NSF, sportbonden etc.) gaan wij er alles aan doen om jou te voorzien van een interessant programma met bekende kopstukken uit de Nederlandse sportmarkt. Laat je verrassen en inspireren tijdens de Nationale Sport Vakbeurs 2021! Tot slot wensen wij je ontzettend veel lees- en kijkplezier en een sportief 2021 toe. Team Nationale Sport Vakbeurs OFFICIAL PARTNERS

BESTUURSKAMER 1.1 SPORTBE LE I D Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct! Sportclub van de TOEKOMST 4 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

De wereld rondom sportclubs verandert snel. Het aanbod van sportieve en niet-sportieve vrijetijdsbesteding is de afgelopen jaren enorm toegenomen. En dat terwijl mensen anno 2021 steeds minder vrije tijd te besteden hebben. Mensen worden mondiger en stellen hogere eisen aan producten en diensten. Sociale ontmoeting en communicatie vinden meer en meer via social media plaats. Technologische ontwikkelingen die elkaar in razend tempo opvolgen, hebben grote impact op organisaties en onze levenswijze. En, op zich zeker niet slecht, de lokale overheid ziet de sportclub steeds vaker als partner om maatschappelijke waarde mee te creëren. Dit betekent dat sportclubs zich op enige wijze tot dergelijke ontwikkelingen zullen moeten verhouden. Het veranderen van mensen, de veranderende samenleving en een overheid die sport vaker inzet als middel, maakt dat de sportclub zich moet bezinnen over zijn activiteiten, identiteit, organisatie en toekomst: De sportclub van de toekomst! Sportclub van de TOEKOMST Daniel Klijn Business consultant NOC*NSF / auteur Verenigingen Veranderen / Besturen met een visie Lisanne Koster Adviseur NOC*NSF sportparticipatie voor gemeenten 5 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Dit artikel geeft op beknopte wijze handvatten aan beleidsmakers, managers en bestuurders voor de transitie van sportclubs. Het is zeker geen recept of stappenplan voor gegarandeerd succes. Het biedt inzichten en wegen die helpen bij het ontwikkelen van nieuwe organisatievormen en dienstverlening voor sportclubs anno 2021. Vanuit de gedachte dat we juist door de kracht van sport te benutten een sterker Nederland kunnen maken. Uiteraard zijn daar sterke en open sportclubs voor nodig, die op moderne wijze en op moderne accommodaties aantrekkelijk en waardevol (sport-) aanbod creëren. Dit vraagt ook om een andere benaderingswijze vanuit gemeenten en sportprofessionals. We zullen minder betuttelend moeten kijken en omgaan met sportclubs. Benader ze op volwassen en professionele wijze. Zo kunnen we met elkaar leren een gezonde, zakelijke relatie op te bouwen, wat cruciaal is voor de groei en ontwikkeling van sportclubs. De sportclub van de toekomst zal: • de besluitvormingsprocessen anders inrichten. Zij zullen wensen en behoeften op een betrokken en commerciële wijze van leden, gebruikers en klanten inventariseren en vertalen naar dienstverlening die daadwerkelijk inspeelt op deze behoefte. • gebruik maken van data, en het clubbeleid daar regelmatig op afstemmen. Cijfers, grafieken en tabellen over sportdeelname, wijkontwikkeling, vraag en aanbod zullen regelmatig aan de bestuurstafel worden besproken. • nog beter weten waar zij echt goed in zijn en weten dit door te ontwikkelen en te vertalen naar een waardevol sport- en beweegaanbod op en rond de accommodaties waar zij actief zijn. • het verdienmodel van de sportclub reorganiseren. Zij denken niet (alleen) in betalende leden, sponsoring en subsidies. De sportclub ontwikkelt dienstverlening waar leden, klanten en andere afnemers een marktconform tarief voor betalen. Drie uur per week sporten voor drie euro per week is voor veel clubs een onhoudbare situatie geworden. De sportclub van de toekomst durft ook aan gemeenten of bedrijven een marktconforme financiële bijdrage te vragen voor passende dienstverlening. • ondernemender, commerciëler en zakelijker handelen. Niet omdat dit de voorkeur heeft, maar omdat voor zinvolle en waardevolle sportieve dienstverlening links- of rechtsom wel een prijs betaald dient te worden. • meer commerciële vrijheid zonder winst oogmerk ervaren. • meer open staan voor samenwerkingmet andere sportaanbieders. Dit om gezamenlijk nieuwe vormen van sportaanbod en lidmaatschap te creëren. • oog hebben voor relevante trends en ontwikkelingen en daar ook continu op inspelen. • een duurzame en groene organisatie zijn. Zij heeft oog voor vervuiling en energiebesparing. Niet (alleen) vanuit financiële prikkels, maar ook omdat het direct invloed heeft op een gezonde en fijne leefomgeving. 6 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Modern denken en handelen: klanten of leden werven? Veel sportclubs kennen een ontstaansgeschiedenis die ver terug gaat in de tijd. Uiteraard is het prachtig als een club het 50-, 75- of zelfs een 100-jarig jubileum kan vieren. Vrijwel iedere sportclub kent daarom ook tradities en ereleden. De sportclub uit 1920, 1950 of 1980 is mede op de in die tijd geldende context gevormd en ontstaan. Tot 1920 hadden vrouwen geen stemrecht. En in 1920 werd ook pas voor het eerst een Nederlandse vrouw naar de Olympische Spelen gestuurd. Het feit dat vrouwen in die tijd steeds meer inspraak kregen, moet invloed hebben gehad op hoe sportclubs zich toen hebben gevormd. De nieuwe tijd vraagt wel dat we anders kijken naar de wijze waarop we onze sport lokaal organiseren. Nu staan we voor de context 2021: een tijd waarin sportclubs zich weer moeten bezinnen op wat past binnen deze tijdsgeest. Juist in deze tijd is het belangrijk dat sportclubs reageren op de snel veranderende wereld. Overigens is de meest gehoorde uitdaging bij sportclubs: ‘onvoldoende vrijwilligers’. Laat nu het opvallende zijn dat dit vraagstuk ook al in 1920, 1950 en 1980 de grootste uitdaging was voor sportclubs. Sportclubs hebben zich te allen tijde te verhouden tot dit vraagstuk. Het helpt zeker niet als we blijven hangen in de gedachte dat vroeger alles beter was of dat we eeuwig moeten blijven vasthouden aan bepaalde verenigingsprincipes waarbij alles door vrijwilligers gedaan moet worden. Uit onze dagelijkse werkpraktijk blijkt dat veel sportclubs vanuit vaste structuren en werkwijzen denken en handelen. Het denken in termen als leden, lidmaatschap en ALV (algemene leden vergadering) maakt het lastig om te moderniseren en innoveren. Natuurlijk hebben sportclubs te maken met een juridische structuur die hen dwingt om over deze termen te spreken, maar dat helpt niet altijd om out of the box te denken. Overigens sluiten we niet uit dat er in de toekomst een andere rechtsvorm/ inschrijving bij de Kamer van Koophandel mogelijk is, waarbij ruimte is voor andere of vervangende besluitvormende organen in plaats van de ALV. Het denken in juridische structuren en regels maakt organisaties in feite minder menselijk. En dat terwijl organisaties niets minder zijn dan groepen mensen die door middel van samenwerking en hard werken met elkaar een bepaalde dienst of product leveren. Bij sportclubs zijn dat trainingen, wedstrijden, faciliteiten, sociale ontmoetingsplek, etc. Kortom, als je een sportclub wilt moderniseren of veranderen, dan spreek je over het veranderen van mensen en hun gedrag. We weten allemaal (daar hoef je niet veel wetenschaps- of managementliteratuur voor te lezen) dat gedragsverandering erg complex is. Men is vaak geneigd pas te veranderen als de verandering zeer positieve of zeer negatieve gevolgen heeft. Dit laat de coronacrisis maar al te goed zien! NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01 7

Voorbeeld Als bij een bedrijf het aantal klanten jaarlijks afneemt, dan is het niet gebruikelijk om de schuld bij de klant neer te leggen. Het is vrij logisch dat de ondernemer nadenkt over hoe hij of zij de dienstverlening kan aanpassen, verbeteren of verplaatsen, waardoor klanten blijven of opnieuw terugkomen. Binnen sportclubs is het ongebruikelijk om zo te denken en te handelen, terwijl dit juist nu keihard nodig is. Onze ervaring leert dat de goedlopende sportclubs goed in staat zijn om in te spelen op de behoefte van hun leden en vrijwilligers. Of ook wel: zij denken in termen van klanten en consumenten en passen hun dienstverlening (ook het vrijwilligerswerk), waar nodig, aan op diens behoefte. Dergelijke sportclubs bieden de juiste vorm van vrijwilligerswerk aan, waarbij de vrijwilliger iets terug krijgt waar hij of zij waarde aan hecht. Mensen hechten bij vrijwilligerswerk bijvoorbeeld waarde aan: • Ik krijg er een veilige plek voor mijn kinderen voor terug • Ik heb daardoor een plek waar ik gezellig in het weekend kan hangen • Ik draag bij aan sportieve prestaties van mijn club (ik win graag) • Ik krijg het gevoel ergens bij te horen • Ik wil trotsheid ervaren, dat ik bijdraag aan iets wezenlijks • Ik zoek vriendschap en teamgevoel, dat we het samen doen • Ik vind het fijn als anderen mij waarderen voor mijn inzet “WE ZULLEN MINDER BETUTTELEND MOETEN KIJKEN EN OMGAAN MET SPORTCLUBS. BENADER ZE OP VOLWASSEN EN PROFESSIONELE WIJZE.” 8 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Om een sportclub toekomstbestendig te maken of om mensen te kunnen veranderen, is het cruciaal om te weten wat mensen nu en in de toekomst bezighoudt, wat ze belangrijk vinden, waar ze aan willen bijdragen, waar ze hun bed voor uitkomen, etc. Denk eens in termen van klanten en consumenten, in plaats van leden. Waar zijn deze klanten naar op zoek en wat heeft de sportclub in de aanbieding voor hen? Wat verkoop je eigenlijk als sportclub? Je verkoopt niet alleen tennis, voetbal of hockey. Er zijn bijvoorbeeld ook honderden, zo niet duizenden bedrijven die kleding verkopen. Heeft u wel eens nagedacht waarom u eigenlijk naar die ene of paar winkels gaat? Reken maar dat die winkels er goed over nagedacht hebben hoe ze u als klant kunnen binden. Ze zullen nadenken over de waarden: Stijlvolle, goedkope, sfeervolle, chique, gezellige, kwalitatieve, snelle, doordachte, oprechte, humoristische, vriendelijke, zakelijke, luxe, etc. service of dienstverlening. Sportclubs proberen harder en harder om hun product of dienst onder de aandacht te brengen i.p.v. hun product of dienst aan te passen aan de wensen en behoeften in deze tijd. Het concept lidmaatschap is in feite sinds 1920 niet meer aangepast. Zeer waarschijnlijk volstaat dit concept (niet alleen) in de toekomst. Onderstaande tabel is om te prikkelen, om even anders te denken over de sportclub. Het is geen waarheid of enige oplossing. Het helpt in de discussie over hoe we sportclubs klaar kunnen stomen voor de toekomst. Tabel 1 Klassiek denken versus modern denken Klassiek denken Modern denken ALV moet goedkeuring geven Om dit sportaanbod kan niemand heen Ieder lid moet vrijwilligerswerk doen Waar komen mensen hun bed voor uit? Contributie betalen Betalen voor onze diensten We zijn verenigd met elkaar We hebben vrijwilligers Wij bieden sport aan Wij spelen op zaterdag competitie We zijn verbonden met elkaar We hebben betrokken klanten en leden Organiseren van waardevol sportaanbod Wanneer willen onze klanten/leden sporten? Dit bieden wij aan Eén product voor alle doelgroepen Waar zijn mensen naar op zoek? Vergaande doelgroepenanalyse uitvoeren 9 VIGNET NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

De boze buitenwereld krijgt al snel de schuld: “De gemeente wentelt bezuinigingen op ons af door onze huur te verhogen.” “De sportbond vergroot het competitiegebied, waardoor wij steeds grotere afstanden moeten afleggen met onze jeugd. En dat kost ons leden.” “Mensen hebben geen hart meer voor de vereniging. Ze weigeren om eens per twee weken vrijwilligerswerk te doen.” “De jeugd van tegenwoordig is verwend. Ze hebben een grote mond tegen de trainers, waardoor de clubcultuur kapot gaat.” Denk na over waarvoor je op aarde bent! Het vraagstuk voldoende leden en vrijwilligers is dus van alle tijden. We zullen er altijd mee bezig blijven. Omdat mensen, klanten en consumenten totaal verschillend kunnen zijn, geldt er niet één ‘gouden formule’ voor alle sportclubs.Iederesportclubzalmoetenbepalen welke producten en diensten interessant zijn in hun eigen markt, voor hun eigen klanten en op welke wijze hiervoor betaald dient te worden. Focus hierbij op een aantal kwalitatief hoogstaande diensten, die nadrukkelijk zijn verbonden met waar de vereniging voor staat. Het is de taak van het bestuur van de sportclub om, voordat problemen zich voordoen, te anticiperen op ontwikkelingen. Het heeft daarbij geen zin om teveel naar anderen of omgeving te blijven kijken. Een terugtrekkende overheid is een gegeven, dat men minder tijd heeft is een gegeven, dat sportbonden inspelen op de veranderende behoefte van de sporter is een gegeven, dat de wereld nu eenmaal verandert is een gegeven! 1 0 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

De sportclub van de toekomst verdiept zich dus in wat haar verschillende klanten, leden, belangrijk vinden. Zij weten dit te vertalen naar passende, moderne dienstverlening. De dienstverlening kan vandaag de dag veel meer zijn dan alleen het aanbieden van sportieve diensten, zoalstrainingen, clinicsenwedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan welke diensten je wilt aanbieden rondom verzorging en wellness. Of in horeca, gastronomie en sociale evenementen. Rondom onderwijs, begeleiding naar werk, zorg voor ouderen of mensen met een beperking. Je zult zien dat er talloze mogelijkheden zijn welke diensten en producten een sportclub kan aanbieden. En voor de duidelijkheid, niet iedere sportclub hoeft maatschappelijk of open te zijn. Als veel mensen in jouw omgeving het leuk vinden om te tennissen (er is dus voldoende markt voor), dan is er ook altijd ruimte voor een sportclub om alleen dit mogelijk te maken. In welke vorm, met welke faciliteiten, op welke tijden, in welke omgeving, op welk niveau, etc. Dat is waar blijvend goed over nagedacht dient te worden. Ieder bedrijf, organisatie en dus ook iedere sportclub zal zich dus continu moeten bezinnen waarvoor zij op aarde is en hoe men zich zo goed mogelijk kan organiseren om daarin te voorzien. Welke waarde creëert de sportclub voor mensen uit de directe omgeving, dorp, stad, provincie en Nederland? Wat willen deze mensen? Waar gaat hun hart sneller van kloppen en waar zijn ze bereid voor te betalen of vrijwilligerswerk voor te verrichten? Door kritisch naar jezelf te blijven kijken, heb je maximaal invloed op het blijven aansluiten van wat jouw klanten, leden, belangrijk vinden. “OVERIGENS IS DE MEEST GEHOORDE UITDAGING BIJ SPORTCLUBS: “ONVOLDOENDE VRIJWILLIGERS”. LAAT NU HET OPVALLENDE ZIJN DAT DIT VRAAGSTUK OOK AL IN 1920, 1950 EN 1980 DE GROOTSTE UITDAGINGWAS VOOR SPORTCLUBS.” 1 1 VIGNET NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Model 1 Strategisch proces Structureel aandacht voor strategie De sportclub van de toekomst is een organisatie die continu aandacht voor strategie heeft. Juist nu alles sneller gaat. Veel organisatieadviseurs houden zich bezig met strategie. En dat is niet zo gek. Juist bij het formuleren van strategie kan een frisse blik van buitenaf van grote waarde zijn voor een organisatie. Een verenigingsadviseur kan een vereniging enorm helpen door hen te begeleiden bij het doorlopen van een strategieproces. Je staat tijdens dit proces met bestuurders en andere actieve vrijwilligers stil bij de vraag waarom de vereniging op aarde is en wat zij voor haar leden en partners wil en kan betekenen. Wat is strategie? Een strategieproces geeft zoals gezegd inzicht in waar je als vereniging voor op aarde bent. Een goede strategie geeft antwoord op de volgende vragen: • Waar gaat je hart sneller van kloppen? Wat is je DNA? • Wat is jouw doelgroep? Voor wie doe je het allemaal? • Wat zijn ‘producten en diensten’ die je aanbiedt? • Op welke wijze breng je jouw ‘producten en diensten’ onder de aandacht? • Wat maakt jou onderscheidend ten opzichte van andere (sport)aanbieders? • Hoe ontwikkel je waardevolle dienstverlening die past bij je kwaliteiten en ambities? Feitelijk biedt een strategie een soort routekaart die je de weg wijst in wat, waarom en hoe je dingen doet als vereniging. De bevindingen van een strategische discussie vormen de basis voor het beleid van de vereniging. Onze ervaring leert dat veel verenigingen onvoldoende bezig zijn met strategie als het gaat over de toekomst van de club. Men heeft het slechts over strategie in de kleedkamers, als een coach met zijn team nadenkt en brainstormt hoe een wedstrijd gewonnen kan worden. Als we vrijwilligers van sportverenigingen dergelijke vragen stellen, horen we vooral: “We doen het al jaren zo”, of “Het is toch logisch wat wij doen, we zijn gewoon een sportvereniging”. Externen kunnen vanuit hun rol als buitenstaander verenigingen uitlokken om kritisch na te denken over deze ogenschijnlijk simpele vragen. Onderstaand model is een voorbeeld van hoe je een strategisch proces kunt doorlopen. Het linkerdeel richt zich vooral op de wezenlijke vragen (waarvoor ben je op aarde?), het middenstuk richt zich op het plaatsen van een stip op de horizon en het maken van keuzes, het rechterdeel richt zich op de uitvoering en het maken van beleid. In de praktijk zien wij vaak dat sportclubs vooral in het rechterdeel opereren. Zij investeren onvoldoende in het linkerdeel, terwijl hier júist het uitvinden van de sportclub van de toekomst begint! NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01 1 2

Moderne sportclubs maken gebruik van data Het vergaren van kennis over waar je op in moet spelen is cruciaal voor het maken van keuzes. Dat laat het model hierboven zien. Digitalisering en snelle technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om nog beter inzicht te krijgen in welke behoefte er is onder mensen. Nog interessanter: wat het marktpotentieel in jouw omgeving is. Het helpt bestuurders van sportclubs in het vormen van een passende visie over hoe zij hun dienstverlening en organisatie nu en in de toekomst dienen vorm te geven. We zien het in de (zeer nabije) toekomst voor ons dat sportclubbestuurders kunnen inloggen op een online dashboard waar zij toegang krijgen tot relevante lokale data. Op basis van deze data kunnen sportclubs gericht beleid ontwikkelen op ledenwerving, accommodatie uitbreiding, nieuw sportaanbod, samenwerking met andere sportaanbieders etc. Producten & Diensten Sportclub informatie Mijn Sportbase MT eken ls Terug naar Data & Statistieken Marktpotenti el per wijk Gemeente: Nieuwegein Zuilenstein - in cijfers Voorbeeld marktpotentieel | Gemeente Nieuwegein Sportdeelname index NOC NSF 1 3 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Potentiële sporters 281 x Barrières voor deze mensen Welke sporten overwegen deze mensen? Potentiële sporters 2019 Tijdsperiode: Sportaccomodaties 23 x Sportclubs 8 x laagopgeleid 19 % middelbaar opgeleid 55 % hoogopgeleid 26 % Percentage sportdeelname per leeftijdsgroep 2019 Tijdsperiode: 0 tot 10 10 tot 25 25 tot 45 45 tot 65 65 en ouder Totaal 15 20 25 30 35 40 45 Al genoeg beweging Tennis Gezondheidsklachten Fitness Geen tijd Zwemmen Niet op mijn gemak in een groep Badminton Geen passend aanbod Voetbal Potentiële sporters 281 x Barrières voor deze mensen Welke sporten overwegen deze mensen? Potentiële sporters 2019 Tijdsperiode: Sportaccomodaties 23 x Sportclubs 8 x laagopgeleid 19 % middelbaar opgeleid 55 % hoogopgeleid 26 % Percentage sportdeelname per leeftijdsgroep 2019 Tijdsperiode: 0 tot 10 10 tot 25 25 tot 45 45 tot 65 65 en ouder Totaal 15 20 25 30 35 40 45 Al genoeg beweging Tennis Gezondheidsklachten Fitness Geen tijd Zwemmen Niet op mijn gemak in een groep Badminton Geen passend aanbod Voetbal 1 4 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Het zou toch geweldig zijn als ambtenaar, verenigingsadviseur en sportclubbestuurder samen online kunnen zien waar in hun stad, dorp of wijk kansen liggen om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Dergelijke data helpen ook om de juiste beleidsmatige keuzes te maken. Het is bijvoorbeeld niet zinvol om als gemeente een inkoop (subsidie) relatie aan te gaan met een sportclub om een bepaald sportaanbod voor senioren te ontwikkelen, terwijl de lokale data op wijkniveau laten zien dat senioren voldoende sporten of er geen interesse is voor de beoogde sport. Helaas hebben we dergelijke projecten in het verleden vaak mis zien gaan. Met het marktpotentieel in beeld hadden we andere keuzes gemaakt! Maar ook hier geldt: cijfers zijn niet heilig. Ze kunnen ons wel helpen met het maken van de juiste keuzes in combinatie met andere inzichten. Conclusie De sportclub van de toekomst is geen rechtsvorm, organisatiemodel, organisatiestructuur, beleidsplan of businessmodel. De sportclub van de toekomst is een verbonden groep mensen die jaarlijks kritisch in de spiegel durft te kijken of hun sportclub, hun dienstverlening er nog toe doet. Het is een groep mensen die durft te ondernemen, durft fouten te maken en daarvan leert om de organisatie weer bij te stellen. Het is een groep mensen die de juiste ondersteuning krijgt van de gemeente en sportbond bij dit continue proces. Het is een groepmensen die tijdigwordt uitgedaagd na te denken en te allen tijde serieus en volwassen bejegend wordt. Niet omdat ze op vrijwillige basis alles doen voor onze samenleving, maar omdat ze waardevol en betekenisvol willen zijn voor onze samenleving! TIPS VOOR DE SPORTCLUBBESTUURDER 1. Organiseer twee keer per jaar een heisessie van een hele dag, waar je ongestoord en in een ontspannen sfeer het linkerdeel (en eventueel middelstuk) van het strategisch proces doorloopt 2. Nodig een twee- of drietal ondernemers uit aan de bestuurstafel en vraag hen hoe zij zouden inspelen op trends en ontwikkelingen 3. Durf te dromen! Denk buiten de gebruikelijke kaders 4. Bereken eens hoeveel een uur sporten op jouw sportclub kost. Deel het aantal uur dat leden bij jou kunnen sporten op jaarbasis door wat ze jaarlijks hiervoor betalen. 5. Maak eens een propositie voor jouw gemeente of een bedrijf in de buurt. Bedenk een product of dienst waar zij waarde aan toekennen en waar jouw club de beste aanbieder in zou kunnen zijn. Ga hierover in gesprek. Zie het als oefenen met ondernemen! 1 5 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

TIPS VOOR DE SPORTAMBTENAAR 1. Maak structureel beleid op het strategisch en bestuurlijk ondersteunen van sportclubs. Het werk is nooit af! 2. Ondersteun sportclubs jaarlijks met het toegang bieden tot relevante maatschappelijke data 3. Stop met het denken in de sportclub als één organisatiemodel. Geen enkele club is hetzelfde en voorziet in dezelfde behoefte van mensen 4. Stimuleer en beloon samenwerking tussen clubs die nieuw sportaanbod willen ontwikkelen met elkaar 5. Richt een (sportclub) fonds of krediet mogelijkheid op voor sociale innovatie. Vernieuwen en ondernemen kost geld en brengt altijd risico’s met zich mee. Het gaat niet vanzelf en is wel van maatschappelijk belang dat het gebeurt. 1.1 Bronvermelding: O.a. Mouwen, Wissema, Joldersma, Camps, Velpen, Laar, Kaal NOC*NSF consultancy Om aan de toenemende dienstverlening vanuit lokaal tegemoet te komen, biedt NOC*NSF sinds kort ook dienstverlening voor gemeenten aan. Er wordt ondersteuning aangeboden gericht op ontwikkeling van sportbeleid, verenigingsontwikkeling, sportmatch en sportdeelname onderzoek. De sportclub van de toekomst is ook beschikbaar als inspiratiesessie of workshop. Aanspreekpunten hiervoor zijn Daniel Klijn en Lisanne Koster. Zij zijn te bereiken via daniel.klijn@nocnsf.nl en lisanne.koster@nocnsf.nl 1 6 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Sinds het uitbreken van het coronavirus en het invoeren van de maatregelen leven er veel vragen binnen de sport- en beweegsector. Een extra uitdaging is dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen steunmaatregelen, gedeeltelijke lockdown, tijdelijke verzwaring maatregelen. Dat maakt het belangrijk om voortdurend te monitoren wat er speelt. EindjunipubliceerdehetMulierInstituut de eerste monitor Sport en corona. In deze rapportage worden de (financiële) gevolgen voor de sector belicht. Eind november verscheen de tweede monitor Sport en corona. Ook in deze rapportage aandacht voor de gevolgen per deelsector: sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, evenementen en ondersteuningsstructuur. Ook wordt gekeken naar de effecten op sport- en beweeggedrag en gezondheid. Daarbij wordt de sector zo breed mogelijk bevraagd. Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut bundelen via www.sportencorona.nl de verschillende onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Heb je vragen of ben je op zoek naar advies, stel je vraag dan via het platform of neem contact op met een van de specialisten van Kenniscentrum Sport & Bewegen of hetMulier Instituut . www.sportencorona.nl NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01 1 7

Padel is booming Padelboeker de verbindende online tool Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. De padelbanen schieten als paddestoelen uit de grond en veel sporters zijn nieuwsgierig, willen bewegen en proberen padel. Zeker in coronatijd. De afgelopen vijf jaar is het aantal speellocaties van 23 gestegen naar 200 stuks. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de sport al eens geprobeerd. De teller van het aantal geregistreerde padelspelers staat op dit moment op 32.763 en loopt in rap tempo door. De prognose is dat de uit Spanje overgewaaide sport over vier jaar in ons land 100.000 geregistreerde spelers telt. Zij kunnen dan naar schatting gebruik maken van 1.000 banen, verdeeld over 400 locaties bij tennisverenigingen en commerciële centra. Afgelopen jaar hadden 700 teams zich ingeschreven voor padelcompetitie. In 2024 zullen dat naar verwachting meer dan 3.000 zijn. Sinds de zomer neemt de KNLTB, naast tennis, ook officieel padel voor haar rekening. De bond ondersteunt verenigingen met het organiseren van competities en toernooien en geeft voorlichting met betrekking tot de aanschaf van banen. Bovendien is de KNLTB verantwoordelijk voor toppadel, de opleiding van padelleraren en het ranking- en ratingsysteem voor spelers. Padelboeker De KNLTB is er echter niet alleen voor de aangesloten verenigingen, maar ook voor de onafhankelijke padelcentra. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van de Padelboeker. Met deze online tool kunnen spelers met of zonder lidmaatschap een baan in de buurt zoeken en boeken. Op deze manier wordt het mogelijk om club overstijgend banen te boeken, mits daar door de aanbieders afspraken over zijn gemaakt. De Padelboeker is er ook om nieuwe aanwas voor de aanbieders te creëren. Zo kunnen bijvoorbeeld straks ook kennismakingsclinics, open dagen, starters pakketten en trainers via het platform worden geboekt. Elke boeking wordt direct bij de aanbieder afgerekend. Dat maakt het financieel interessant voor de aanbieders. 1 8 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

De Padelboeker is geïntegreerd met KNLTB Club, het ledenadministratie en communicatiepakket. Door middel van diverse plug-ins kan deze online tool eenvoudig ook op andere websites worden geplaatst zoals bijvoorbeeld bij tennisverenigingen, voetbalclubs, campings etc. Intensieve social media campagnes worden door de KNLTB ingezet om de sport en de Padelboeker te promoten bij sporters van verschillende disciplines. Van alle padelspelers komt nu nog 75% vanuit tennis, maar dit aandeel zal naar verwachting snel kleiner worden. Vooral teamsporten als voetbal en hockey liggen tijdens de coronacrisis stil. Voor die sporters is zowel tennis als padel een perfect alternatief. Beide racketsporten zijn coronaproof en laagdrempelig. We zien nu dan ook al een enorme toename in het aantal padelboekingen bij reeds aangesloten clubs. Ook bekende voetballers als Robin van Persie, Arjen Robben en bondscoach Frank de Boer zijn inmiddels enthousiaste padelspelers. De niet-KNLTB leden kunnen via de Padelboeker ook een toernooipas aanschaffen, waarmee ze zich kunnen inschrijven voor toernooien. Dit bevordert de verbinding met de sport enorm. Padel is dus booming. Het spel is in korte tijd aan te leren, dynamisch, snel, competitief en sociaal. En het belangrijkste… verslavend leuk. Expect the unexpected! 1 9 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. 2 0 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Het coronavirus heeft er bovendien voor gezorgd dat bestuurders geconfronteerd werden met allerlei nieuwe uitdagingen en vraagstukken. Wat kun je als bestuurder doen om de vereniging door deze moeilijke tijd te helpen én tegelijkertijd klaar te maken voor de toekomst? Om verenigingen te helpen is begin van dit jaar Eén tweetje opgericht. Deze community verbindt verenigingen on- en offline met elkaar waardoor het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen makkelijker wordt. Er zijn al tien thema’s, van corona tot accommodatiezaken, waar bestuurders met elkaar over in gesprek gaan. Ook worden er successen uit het hele land gedeeld waar verenigingen inspiratie uit kunnen halen. Bestuurders van voetbalverenigingen kunnen eenvoudig lid worden. Meld je nu aan! https://eentweetje. knvb.nl/ Ook op een andere manier helpt deKNVBbestuursleden. Via de opleiding Besturen met Impact bieden we bestuurders de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Door het juiste gereedschap aan te bieden worden bestuurders op weg geholpen om de club nog beter te organiseren. Enerzijds door de kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds handreikingen te krijgen bij de uitdagingen waar de bestuurder voor staat. En het mooie is dat de opleiding ook beschikbaar is voor bestuurders van andere sportverenigingen, waardoor een interessante kruisbestuiving ontstaat! Kijk hier voor meer informatie: www.knvb.nl/assist/ assist-bestuurders/goedbesturen/opleidingen 2 1 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Kampong , meer dan Hockey Door de COVID-19 pandemie is het wel duidelijk geworden dat onze hockeyvereniging meer is dan alleen hockey. Naast alle sportieve activiteiten is de sociaal-maatschappelijke functie van een vereniging en de verbinding die hier ontstaat erg belangrijk. Het is een veilige en vertrouwde plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze aanspraak hebben en naar elkaar omkijken. Jan Kruijdenberg Fotografie 2 2 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Bittere pil Naast de onderlinge jeugdwedstrijden op zaterdag is het op zondag (de dag van de seniorenwedstrijden) gewoon stil. Geen duizenden bezoekers op en langs de velden. Geen gezelligheid op de tribunes. Geen muziek door de speakers en geen baromzet. Doordeweeks mogen de jeugdteams gelukkig gewoon trainen, terwijl onze senioren volgens de richtlijnen in groepjes van vier op een kwart veld moeten trainen. Ouders kunnen niet meer langs het veld komen kijken of genieten van een versnapering in het clubhuis, waardoor er een enorme drukte op onze parkeerplaatsen en kiss and ride-plekken is ontstaan. Een bittere pil voor een vereniging met ruim 3400 leden, vele trouwe sponsoren en de Kampong volgers in het land. Coronaproof In de eerste periode van de COVID-19 pandemie was het opzetten en uitvoeren van alle richtlijnen hectisch en soms onoverzichtelijk. De situatie was tenslotte nieuw voor ons allemaal. Van allerlei andersoortige gebeurtenissen die normaal bij een vereniging plaatsvinden, liggen de draaiboeken klaar. Bijvoorbeeld van een toernooi, een veilingdiner, een Play-Off wedstrijd, een sponsorbijeenkomst, een ALV of een aanvoerdersavond. Natuurlijk was de nieuwigheid en de implementatie van de regels voor iedereen even wennen. Onze velden waren leeg en het clubhuis was op slot. Dat was heel onwerkelijk. Met hulp van vrijwilligers en medewerkers werden echter al snel de eerste contouren van een coronaproof complex zichtbaar. We mochten gelukkig weer trainen, een wedstrijd op afstand bekijken en samen een drankje doen. Na de start van het nieuwe seizoen waren we gewend geraakt aan de regels en richtlijnen en klommen we langzaam uit de nasleep van de eerste golf. Helaas diende al snel de tweede golf zich aan. Gelukkig konden we nu wel bouwen op de kennis en kunde uit de eerste periode. Het is jammer dat dit maar van korte duur was, want de competities werden weer stilgelegd. Toch kunnen we nu als vereniging makkelijker schakelen en beter communiceren naar onze leden. Daarnaast kunnen we ze uitgebreider meenemen in de stappen die we als vereniging moeten zetten. Nieuw programma Onze senior leden krijgen nu de keuze uit een Stay Fit programma en een hockey technisch programma. Hierdoor kan men individueel of in groepjes weer actief zijn op het veld. Ook het thuiswerken heeft een grote impact op onze leden. We horen dat ze hun dagelijkse wandeling of fietstochtje van en naar het werk missen. Daarom bieden we ze nu de mogelijkheid om onder begeleiding overdag te komen trainen. Tweede thuis Achter de schermen wordt er op de vereniging hard gewerkt om alles te upgraden voor als we weer open mogen. Ons clubhuis is door onze pachter NR14 horeca grondig aangepakt; nieuw meubilair, nieuwe verlichting en een modernere kleurstelling. Hiermee hopen we onze leden straks weer thuis te laten voelen op de velden, maar ook in hun vertrouwde en gemiste tweede huiskamer. Hopelijk kunnen we snel weer gezellig sporten en socializen met teamgenoten en anderen. We kijken er samen erg naar uit, want: Kampong is echt meer dan hockey. Jans Pijbes Verenigingsmanager SV Kampong Hockey 2 3 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Nederland Hockeyland Hockey overal van iedereen Afgelopen september presenteerde de KNHB haar nieuwe strategische visie: ‘ Nederland Hockeyland ’. Een van de drie thema’s hierin is ‘Hockey overal van iedereen’, waarin de hockeybond oproept tot meer openheid. Erik Gerritsen, algemeen directeur KNHB: ‘We denken zelf dat we nu al heel open zijn, maar stiekem zijn de drempels in de hockeywereld nog best hoog. Het mag wel een stuk toegankelijker. Dat geven verenigingen ook aan. Hockey moet meer een afspiegeling worden van de maatschappij. Daarvoor willen we bijvoorbeeld meer de wijk in om activiteiten aan te bieden of nieuwe verenigingen op te richten.’ 2 4 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Hockey Foundation De hockeybond wil de komende jaren samen met haar verenigingen de sport dus nog inclusiever en toegankelijker maken. Op verschillende manieren. Zo richtte de KNHB dit jaar - samen met haar partner Rabobank - de Hockey Foundationop. Het doel hiervan is om de komende tien jaar 30 nieuwe hockeyverenigingen op te richten in stadswijken waar nu weinig gestructureerd sportaanbod is. Bij deze clubs moeten minimaal 10.000 kinderen, die nu niet op een sportvereniging zitten, in aanraking komen met de hockeysport. Gerritsen: ‘We willen kinderen echt aan het sporten krijgen, in omgevingen waar dat niet vanzelfsprekend is. We willen ze in aanraking laten komen met de hockeysport, maar bovenal kennis laten maken met het fenomeen hockeyvereniging. Een vereniging biedt ze veel plezier en waarde en zet de kinderen sociaal in beweging.’ Meer weten? Op hockey.nl een interview met Erik Gerritsen en Tom van Kuyk, hoofd sponsoring van de Rabobank, over de oprichting van de Hockey Foundation. KNHB/Willem Vernes 2 5 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Bedrijven aan de slag om de binnensport en sportevenementen weer volledig en veilig toegankelijk te maken voor sporters en publiek Op 6 oktober 2020 zijn de winnaars van de SBIR (Small Business Innovation Research) Sportevenementen en de SBIR Sportaccommodaties bekend gemaakt. Het gaat om innovatieve producten en diensten van 14 ondernemers die bijdragen aan het veilig en toegankelijk maken van de sport in tijden van COVID-19. De SBIR’s zijn uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van Sportinnovator en deministeries van EZK en VWS. Benieuwd naar de 14 winnaars en de oplossingen? Klik hier! WINNAARS INNOVATIECOMPETITIE SPORT EN COVID-19 BEKEND 2 6 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

2 7 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

BESTUURSKAMER 1.2 F INANCI ËN Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct! 2 8 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Na jarenlange ervaring met het ondersteunen van verenigingen en verduurzamen van sportaccommodaties vanuit de KNVB, Sportbedrijf en gemeente Deventer start Joost ten Bulte een nieuw onafhankelijk label. Vanuit Sportenergie worden sportclubs en gemeenten ondersteund in het creëren van florerende sportclubs die daarmee bijdragen aan een fit en energiek leven. Gedreven door clubliefde en met het clubbelang voorop gaat Sportenergie de sportbestuurders en ambtenaren ondersteunen en ontzorgen bij het realiseren van landelijke en lokale duurzaamheidsambities. Door het maken en geven van energie, ontstaat er energie bij clubs én een lagere energierekening. De vereniging kan hierdoor werken aan de clubdoelstellingen, zoals een goed sportaanbod in een gezellige omgeving. Voor Sportenergie zijn het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen en led-verlichting geen doel op zich maar zijn het maatregelen om een florerend clubleven te realiseren. Sportenergie gaat een stap verder om goed advies uit te brengen. De adviseurs van Sportenergie brengen eerst de huidige situatie, alle financiën, subsidies, lokale initiatieven op duurzaamheid en partijen in kaart, waardoor ze een onafhankelijk advies kunnen geven. Een plaatselijke installateur die sponsor van de club is, kan goed beoogde verbeteringen uit voeren. Voor sportclubs kijken ze tevens naar collegasportclubs die op hetzelfde sportpark gevestigd zijn. Sportenergie is een partner voor de langere termijn en biedt jaarlijks feedback over de effectiviteit van de uitgevoerde verbeteringen. Met name dat laatste maakt Sportenergie uniek. ‘Ons streven is dat er voor de klant geld overblijft dat ze dan kunnen besteden aan leuke dingen.’ Het structureel monitoren is hierin een belangrijk onderdeel. 2 9 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

GELD BESPAREN MET DUURZAME INVESTERINGEN Heeft jouw sportvereniging plannen om te investeren in de sportaccommodatie? Van het (ver)bouwen van de kleedkamers of het clubhuis en het aanleggen van nieuwe velden tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak en LED verlichting in de kantine. Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert alle investeringen in, op en aan je sportaccommodatie. Samen maken we jouw vereniging klaar voor de toekomst! JUIST NU IS HET MOMENT Eerder dit jaar deed het coronavirus zijn intrede in Nederland. Dat trof ook sportorganisaties, want met een sluiting geen inkomsten en zonder inkomsten geen investeringen. Tegelijkertijd zijn gesloten sportparken en accommodaties ook hét moment om eindelijk eens die conventionele verlichting te vervangen door ledverlichting of het clubhuis en de kleedkamers grondig te isoleren. Maak gebruik van dit moment.  Voorkomt onnodige onderhoudskosten  Duurzame investeringen verlagen de energiekosten  Maakt je vereniging klaar voor de toekomst en verhoogt het sportplezier WORDT JOUW ACCOMMODATIE DE 50E VERDUURZAAMDE SPORTACCOMMODATIE? Al 49 Sportleningen verstrekt! Wie had dat kunnen bedenken toen we begin 2020 startten met het aanbieden van de Sportlening waarmee sportorganisaties in hun accommodatie kunnen investeren. Wij in ieder geval niet. Wordt jouw accommodatie de 50e verduurzaamde sportaccommodatie met de Sportlening? GELD BESPAREN DOOR TE INVESTEREN Of het nu gaat om een verbouwing, uitbreiding, verduurzaming of aankoop, investeren kost geld. Met de Sportlening kun je de werkzaamheden meteen laten uitvoeren en direct genieten van het resultaat, zonder eerst te sparen of de reserves aan te spreken. En een investering in energiebesparing verdien je doorgaans vanzelf weer terug. Meer informatie: WWW.SPORTLENING.NL 3 0 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Sportverenigingen hebben door de Coronacrisis financiële schade door het niet kunnen beoefenen van hun sportactiviteiten. Veel sportverenigingen maken zich daardoor grote zorgen of ze nog wel in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te blijven voldoen. Vanaf 1 mei 2020 biedt SWS samen met banken zogenaamde “noodkredieten”aan. NOODKREDIETEN DOOR SWS In de sportwereld zijn diverse maatregelen genomen om sportverenigingen te compenseren voor geleden financiële schade. Zo helpen gemeenten met onder andere betalingsregelingen, kunnen clubs gebruik maken van de TOGS-regeling van de overheid en ook NOC*NSF, Rabobank, Oranjefonds en ING helpen sportclubs met eigen fondsen. Naast de bovengenoemde maatregelen is het goed denkbaar dat sportclubs toch ‘een financieel tekort’ in de exploitatie hebben. ,,Stel je hebt door het Coronavirus een schadepost van 100.000 euro. Aan eigen geld heb je als vereniging 20.000 euro en aan compensatie ontvang je van diverse partijen 30.000 euro. Dan heb je nog 50.000 euro te kort”, rekent SWS-directeur Dick Zeegers voor. ,,SWS en banken schieten sportclubs graag te hulp door kortlopende kredieten mogelijk te maken om te voorkomen dat een club failliet gaat”, aldus Zeegers. VOORWAARDEN NOODKREDIET SWS helpt sportclubs als er tijdelijk een tekort is. ,,We kunnen kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro verstrekken met een maximale looptijd van 7 jaar. Wel stellen we een aantal voorwaarden”, wil Zeegers benadrukken. “Het is een lening die bij de huidige bank van de club moet worden afgesloten. Het is een lening en deze moet dus inclusief rentekosten worden terugbetaald. Het is dus geen gift. De vereniging moet kunnen aantonen dat er schade is door de Corona crisis en dat de club de lening in de komende jaren kan aflossen. We kunnen dus geen tekorten financieren die er al waren voor deze crisis .” VOORKOMEN VAN FAILLISSEMENTEN Het Noodkrediet is er om de sportclubs die voor de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 financieel gezond waren, door de crisis heen te helpen. Zeegers is zich er van bewust dat hierdoor keuzes moeten worden gemaakt bij het toekennen van een borgstelling die grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van sportclubs. ,,Het is absoluut niet onze insteek, maar in theorie wel goed denkbaar dat wij borgstellingsaanvragen van verenigingen moeten afwijzen. Dit aangezien er bijvoorbeeld al voor de Corona crisis sprake was van een fors tekort. In die gevallen kan het zo zijn dat een faillissement van een vereniging niet voorkomen kan worden. Nogmaals wil ik benadrukken dat dit uiteraard niet het gewenste scenario is, maar dit zou wel voor kunnen komen. Het Noodkrediet is er om de clubs te helpen die tijdelijk problemen hebben. Niet de clubs waar dit al langer speelde.” SWSmaakt middels borging mogelijk “ noodkrediet ” 3 1 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Onze naam zegt het eigenlijk al… Maatschappelijk Financierenbrengt maatschappij en financiering bij elkaar. Zolang je club financieel in goede conditie is, kunnen leden blijven sporten. Iets dat wij heel belangrijk vinden. We werken met gemeentegaranties. Zit niet stil. Trap samen met ons af en realiseer je sportieve plannen. Juist in tijden van Corona. In een interview vertelt Jeroen Slop van de KNVB over de meerwaarde van Maatschappelijk Financieren voor clubs. Gratis adviesgesprek? 06 249 481 44 Kijk opMaakGeldGelukkig.nl 1 . ontwerpen van financieringen 2 . vereiste documenten opstellen 3 . advies over politieke besluitvorming 4 . aanvragen coördineren en begeleiden 5 . kandidaat-kredietverleners selecteren 6 . kapitaal aantrekken en storten Wat wij voor je doen: Sportieve clubs financieel fit houden. Dát is ons doel. 3 2

Met het SROI-dashboardis het mogelijk alle resultaten overzichtelijk te weergeven in een rapportage. Nieuwsgierig? De basisvariant is gratis te gebruiken.  Inzicht in de SROI van jouw gemeente;  Vergelijk cijfers over sport en bewegen met het landelijk gemiddelde. Op zoek naar meer? Mogelijk nog interessanter: het SROI premium-dashboard . In de (betaalde) versie kun je o.a. de uitkomsten van jouw gemeente afzetten tegen een groep gemeenten met dezelfde sociaaleconomische kenmerken. Gezamenlijk kijken we naar de waarde van sport en bewegen.  Inzicht in de SROI van jouw gemeente;  Vergelijk cijfers over sport en bewegen met vergelijkbare gemeenten;  Verdiepingsgesprek met SROI-specialist;  Duiding van de lokale cijfers en inzicht in de peer group;  Inplannen van vervolgstappen met een specialist (verdiepend SROI-rapport en groepsdiscussie met de peer group) GEMEENTE EDE OVER HUN ERVARINGEN: “De groepsdiscussie was voor ons de absolute meerwaarde. Het was heel prettig. Positief is dat het SROIrapport een soort ‘trigger’ vormt om over bepaalde thema’s na te denken en dat je er op deze manier met je naaste collega’s over kan sparren en van elkaar kunt leren.” Maak kennis met het SROI-dashboard. De Social Return on Investment (SROI) geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen, en weegt ze tegen elkaar af. Het streven is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken. Zo krijgt een gemeente inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van de investeringen in sport en bewegen. Klik hier om het maximale uit SROI te halen. 3 3 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01

Eenvoudig de contributie innen m lect Zeg vaarwel tegen het handmatig versturen van herinneringen, opvolgen van laatbetalers en verwerken van betalingen. Onzeeffectieve inningsmethodezorgt voor een hoger percentagegeslaagde betalingen en levert eenenorme tijdsbesparingop voor de penningmeester.

Totaal te betalen: EUR 200,00 Korting: Vrijwilligers korting EUR -50,00 Contributie 2019 EUR 250,00 Omschrijving Bedrag 123456 FACTUURNUMMER: 24 Apr 2019 UITERSTE BETAALDATUM: Lidmaatschap Senioren ‘19 OMSCHRIJVING: 10 Apr 2019 DATUM: Contributie 2019 Organisatie BETAALVERZOEK DOWNLOAD PDF BEKIJK BETAALMOGELIJKHEDEN EN BETAAL laat leden betalen in hun eigen tempo en via hun favoriete betaalmethoden Lidgegevens importeren Betaalverzoeken aanmaken Herinneringen en berichten instellen Contributie innen � � �  1 2 3 4 Hoe werkt ClubCollect Betalingen Overzicht Jaar Maand Jaar Maand Zoeken 6.735,30 EUR Volledig onbetaald (87) 98.214,90 EUR Volledig betaald (568) 7.929,39 E Volledig gecre 3.421,38 EUR Gedeeltelijk onbetaald (32) 3.453,51 EUR Gedeeltelijk betaald (137) 535,30 EU Gedeeltelijk g Dashboard Profielen Batches Facturen Betalingen Tickets Bereikbaarheid Downloads Overzichten Dashboard Bekijk alle functionaliteiten en voordelen op clubcollect.com @ClubCollect @ClubCollectNL www.clubcollect.com hello@clubcollect.com +31 85 760 6666

3 6 BESTUURSKAMER 1.3 VERENIGINGSONDERSTEUNING NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01 Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct!

3 7 NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #01 VOETBALTV? JA, VOETBALTV! Iedereen kent de bekende commercial van VoetbalTV nog wel. Toch is het alweer ruim 1,5 jaar geleden dat de commercial voor het laatst op de buis te zien was. Dit komt doordat de streamingsdienst al die tijd al stilligt door een geschil met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In november jl. werd bekend dat VoetbalTV de rechtszaak tegen de AP heeft gewonnen, maar hiermee is de toekomst van VoetbalTV nog niet helemaal zeker. Maarten Hoffer, CEO van VoetbalTV, vertelt ons meer over de situatie. Wat is VoetbalTV precies? “VoetbalTV, een initiatief van de KNVB en Talpa Network, was hét videoplatform voor het amateurvoetbal. Door de slimme techniek in de camera’s werden zowel de spelers als de bal automatisch getrackt. Deze opnames streamden we vervolgens live via onze VoetbalTV app, die voor heel het amateurvoetbal toegankelijk was. Dezelfde opnames van de wedstrijden stuurden we ook naar de VoetbalTV analysetool, waardoor trainers de wedstrijden ook konden analyseren. Zo konden ze precies zienwat er was gebeurd en waar de verbeterpunten zaten. Na één jaar deden er al ruim 150 amateurclubs mee.” Wat houdt de discussie met de Autoriteit Persoonsgegevens precies in? “De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een zelfstandig onderzoek naar VoetbalTV gestart op basis een twitter-bericht na de aankondiging van ons platform. In hun onderzoek hebben zij geconcludeerd dat wij ons niet aan de privacywetgeving zouden houden. Uiteraard zou de KNVB nooit iets doen wat privacytechnisch niet goed geregeld zou zijn, of waar het belang van de spelers en de clubs niet goed in gaten wordt gehouden. Toch heeft de AP geconcludeerd dat wij de privacywetgeving niet zouden respecteren. Hierdoor hebben ruim 1,5 jaar alle activiteiten van VoetbalTV stilgelegen en heeft dit uiteindelijk geleid tot een faillissement. Gelukkig concludeerde de rechter, net als privacy-experts al 1,5 jaar riepen, dat de AP de privacywetgeving verkeerd heeft begrepen. We hebben de rechtszaak dus glansrijk gewonnen, maar onderweg wel heel veel verloren.” Wat is momenteel de stand van zaken? “Hoewel we de rechtszaak hebben gewonnen, is het juridisch proces

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=