E-magazine Nationale Sport Vakbeurs: #02 - 2021

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 1 E-MAGAZINE #02 | 2021 NIEUW: Nationale Sport Vakbeurs TALKSHOW Iedere woensdag een nieuwe thema aflevering! MARCEL BOUWMEESTER Duurzaamheidstrijd? MHC ROSMALEN ‘We verenigen steeds breder’ 23 tot en met 26 juni | Scheveningen

2 Inho 1.1 BESTUURSKAMER SPORTBELEID  1.2 BESTUURSKAMER VERENIGINGSONDERSTEUNING  2.1 SPORTACCOMMODATIE BINNENSPORT  2.2 SPORTACCOMMODATIE CIRCULARITEIT & DUURZAAMHEID  2.3 SPORTACCOMMODATIE KUNSTGRAS AANLEG & ONDERHOUD  2.4 SPORTACCOMMODATIE NATUURGRAS AANLEG & ONDERHOUD  E-MAGAZINE

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 3 oud 2.5 SPORTACCOMMODATIE INRICHTING  3 E-MAGAZINE SPONSORING  4 E-MAGAZINE SPORTKANTINE  5 E-MAGAZINE SPORTMATERIALEN  6 E-MAGAZINE EVENEMENTEN  7 E-MAGAZINE VERZORGINGSRUIMTE 

4 Bespreekbaar maken, begrip kweken en bewustwording creëren Het uitgebreide verhaal van Renald Majoor - Voetbal  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 5

BESTUURSKAMER 1.1 SPORTBELEID Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct!

Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten. Er zijn geen blauwdrukken van een beweegvriendelijke omgeving, maar het bestaat altijd uit drie componenten, namelijk: hardware, software en orgware. We spreken van een beweegvriendelijke omgeving wanneer deze elementen op elkaar afgestemd zijn. Beweegvriendelijke omgeving  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 7

8 NIEUW: Nationale Sport Vakbeurs TALKSHOW Iedere woensdag een nieuwe thema aflevering! 14 april 2021 Sportclub van de toekomst 21 april 2021 Veilig sportklimaat 28 april 2021 Sportbeleid op basis van data 5 mei 2021 Modern besturen 12 mei 2021 De sportclub als voorbeeld voor een duurzame en schone organisatie 19 mei 2021 Nieuw verdienmodel voor sportclubs 26 mei 2021 Sportparticipatie en de rol van marketing

Deze week Met dank aan:  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 9 TALKSHOW

10 “ WE HEBBEN BESTWEL HET NODIGE GEREALISEERD, ALLEEN ER KAN WEL EEN TANDJE BIJ” - wethouder Martin de Beer

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 11 De Atlas voor gemeenten 2020 met als thema sport verscheen in het najaar van vorig jaar. Een onderzoek onder 50 grote gemeenten. Amersfoort won de titel, Heerlen eindigde onderaan. Allebei met hun eigen sportaanbod en sportdeelname. Wat maakt nu dat je sportstad van het jaar wordt? En wat doen beide gemeenten nou echt aan sportstimulering? Jan Harderman van sportbedrijf SRO vertelt over winnend Amersfoort. Wethouder Martin de Beer komt aan het woord over de situatie in Heerlen.  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL

12 “DUURZAAMHEID IS HET ZORGEN VOOR EVENWICHT TUSSEN MENS, MILIEU EN ECONOMIE OM DE AARDE NIET UIT TE PUTTEN. VOOR NU, MAAR OOK VOOR DE KOMENDE GENERATIES. HET VOORZIEN IN ONZE EIGEN BEHOEFTEN MOET DUS IN EVENWICHT ZIJN MET DAT WAT DE AARDE AANKAN.” Het is door de problematiek rondom COVID-19 nog even spannend, maar we hopen allemaal dat de 10de editie van de Nationale Sport Vakbeurs op 10 november 2021 doorgaat. COLUMN: DUURZAAMHEIDSTRIJD? Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? Na het raadplegen van Google kwam ik op deze mooie definitie:  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 13 In het najaar van 2020 maakt bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Verenigingen maken zich vooral (ernstige) zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers, de financiële situatie en de gezondheid van (oudere) leden. Ondanks de (ernstige) zorgen die verenigingen zich maken, heeft twee derde vertrouwen in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. In de zomer van 2020, toen veel sport weer mogelijk was, waren verenigingen optimistischer dan in het voor- en najaar van 2020, toen de sport meer op slot zat. Hoe zal dit zijn na de lockdown die vanaf december 2020 van kracht is? Het Mulier Instituut blijft de gevolgen monitoren via het MI Verenigingspanel.  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL (Ernstige) zorgen en veerkracht van sportverenigingen voor de gevolgen van de coronacrisis (percentage sportverenigingen) BRON: MULIER INSTITUUT, VRAGENLIJST GEVOLGEN CORONACRISIS VOOR SPORTVERENIGINGEN, APRIL, JULI/AUG., OKTOBER 2020. VEERKRACHT VERENIGINGEN ONDER DRUK? Najaar 2020 Aandeel sportverenigingen met vertrouwen in de veer - kracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven Aandeel sportverenigingen dat zich (ernstige) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging Zomer 2020 Voorjaar 2020

14 Nieuw online boekingsplatform Golfstart  Trots op Ziggo Sport, trots op de biljartsport  #SamenSterker   Te druk met al je back-office taken? Service Organisatie Nederland Sport helpt graag! SPORTBONDEN

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 15 Organiseer een Oranjefestival en werf nieuwe leden   ‘Waarom kan ik het veld niet zien?’  ‘Professionaliseren in de sport’ Nijntje & het sportakkoord: van jongs af aan vaardig in bewegen  Let’s Play AirBadminton! 

16 WIJ BUURTSPORTCOACHES: DE BUURTSPORTCOACH AAN HET WOORD OVER DE UITVOERING VAN HET LOKAAL SPORTAKKOORD Wij Buurtsportcoaches is het landelijk netwerk voor alle sport- en beweegprofessionals die werken vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Het is een netwerk vóór en dóór buurtsportcoaches en het verbindt de beroepsgroep van buurtsportcoaches onderling en aan de (landelijke) organisaties en andersom. Vorig jaar zijn in veel gemeenten lokale sportakkoorden gerealiseerd, waarin afspraken zijn vastgelegd tussen lokale organisaties over de thema’s sport en bewegen. Wij Buurtsportcoaches geeft met dit artikel inzage in de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. In dit artikel komen buurtsportcoaches uit de gemeente Almelo, Uden en Velsen aan het woord die allen een verschillende rol hebben in de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Buurtsportcoach Jan Willem van Dangremond is kartrekker van het uitvoeringsprogramma ‘Actief Almelo’. Actief Almelo bestaat uit een vijftal werkgroepen die allen verschillende initiatieven opzetten om de inwoners van Almelo meer en vaker te laten sporten en bewegen. De eerste resultaten zijn al zichtbaar met de oprichting van het platform Actief Almelo, een kennismakingsboekje en er zijn al mooie stappen gezet in het opstarten van een campagne omtrent gezonde leefstijl. Mariëlle Zijlstra, programmaregisseur van GUUS beweegt je te Uden, geeft aan dat er een commissie is opgericht in Uden die de aanvragen goedkeurt. De regisseurs en buurtsportcoaches van GUUS beweegt je ondersteunen initiatieven die lokale partners aandragen. Een mooi voorbeeld is onder meer een initiatief van tafeltennisvereniging TTV Maashorst om de tafeltennistafels in de openbare ruimte meer te gebruiken. Wij hebben een verbindende en adviserende rol hierbij. Tim Joon van Stichting SportSupport Kennemerland is voorzitter van het Sport- en Preventieakkoord in Velsen. Het akkoord kent 24 concrete plannen, allemaal geschreven, bedacht én (straks) uitgevoerd door de partijen uit het werkveld. Er wordt onder andere extra sport-beweegaanbod gecreëerd door verenigingen en er wordt hard gewerkt aan specifiek sportaanbod voor ouderen.  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  WWW.WIJBUURTSPORTCOACHES.NL  INFO@WIJBUURTSPORTCOACHES.NL  088 633 20 88

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 17  FACEBOOK  TWITTER  LINKEDIN  INSTAGRAM

18 Het voldoen aan de ventilatienormen van de Nederlandse overheid is geen garantie dat de lucht in gebouwen voldoende vrij is van aerosoldeeltjes. Ook bij gebouwen die voldoen aan het Bouwbesluit kan bij intensief gebruik, zoals tijdens het sporten, de concentratie van aerosoldeeltjes flink toenemen. Dit is de belangrijkste conclusie van experimenten die de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft uitgevoerd in een fitnessruimte van het Studentensportcentrum Eindhoven. Hoofdonderzoeker Bert Blocken concludeert dat een combinatie van ventilatie en innovatieve luchtreiniging een goede voorzorgsmaatregel kan zijn voor veilig en verantwoord sporten, zelfs tijdens de coronapandemie. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Building and Environment. Voldoen aan Bouwbesluit geen garantie voor lage concentraties speekselaerosolen in sportaccommodaties Combinatie van ventilatie en luchtreiniging biedt controleerbare en betaalbare oplossing voor aerosolenreductie

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 19 Hoewel de precieze rol van aerosolen bij de verspreiding van COVID-19 nog onderwerp van wetenschappelijke discussie is, is wel duidelijk dat schone lucht en daarmee goede ventilatie een belangrijke voorzorgsmaatregel is die de coronapandemie kan helpen indammen. Juist in binnensportaccommodaties, waar mensen soms veel en krachtig in- en uitademen, is schone lucht van groot belang. Deze schone lucht of luchtkwaliteit hangt nauw samen met de concentratie van aerosoldeeltjes, de kleine speekseldruppeltjes die in de lucht blijven zweven. Uit onderzoek van onder meer de TU/e blijkt nu dat alleen ventilatie meestal niet voldoende is. Om de concentratie aan aerosoldeeltjes in binnensportaccommodaties constant laag te houden, is aanvullende luchtreiniging nodig. Reiniging die gebruik maakt van plasmatechnologie met actieve kool en elektrostatische filters blijkt erg effectief: samen met het ventilatiesysteem halen ze 80 tot 90 procent van de aerosolen uit de lucht. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze combinatie van luchtreiniging en ventilatie ook dezelfde resultaten laat zien met andere technologieën en in andere omgevingen, zoals verpleeghuizen, scholen, overdekte (sport)stadions, kantoren, restaurants, theaters, liften etc. EXPERIMENT Om te kijken hoe dit in de praktijk werkt, deden Blocken en zijn collega’s op initiatief van Sportinnovator een aantal experimenten in een fitnessruimte van het  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL IN DIT FILMPJE LEGGEN DE ONDERZOEKERS UIT HOE HET EXPERIMENT IN HET STUDENTENSPORTCENTRUM IN ZIJN WERK GING.

20  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL GILZE EN RIJEN BEWEEGT! DAAGT JONG EN OUD UIT OM TE BEWEGEN De gemeente Gilze en Rijen investeert fors in sport. Zo kennen we een veelzijdige aanbod van binnen- en buitensportvoorzieningen en hebben we een enthousiaste groep professionele buurtsportcoaches in dienst. Voortbordurend op het lokale sportakkoord uit 2019, ondertekend door maar liefst twintig partijen, heeft het college nieuw sportbeleid gemaakt. Het doel: jong en oud uitdagen ommee te doen, omdat sport en bewegen voor iedereen leuk, gezond en sociaal is. In april is het aan de gemeenteraad om het nieuwe sportbeleid ‘Gilze en Rijen beweegt!’ vast te stellen. In 2015 is de Zeeuwse gemeente Tholen gestart met Sportdorp Sint Philipsland. Uit de resultaten van een enquête die in 2020 onder de inwoners van het dorp is gehouden, wordt duidelijk dat inwoners positief zijn over het project. Dat geldt ook voor Frank Hommel, wethouder Sport en Cultuur: “Het feit dat meer mensen lid zijn van een vereniging of individueel zijn gaan sporten en daarmee de basis leggen voor gezonder leven, vind ik een positieve ontwikkeling en een voorbeeld voor de andere kernen in onze gemeente.” HOE SPORTDORP SINT PHILIPSLAND MENSEN IN BEWEGING BRENGT

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 21 In 2019 sleepte de gemeente Gorinchem de eervolle titel 'Sportgemeente van het Jaar 2019' in de wacht. De ZuidHollandse gemeente won de titel dankzij een zichtbaar en bijzonder actief sport- en beweegbeleid. Gorinchem is met de titel dan ook duidelijk op de kaart gezet als het gaat om sport en bewegen. GORINCHEMADEMT SPORT EN VITALITEIT HOE GAAT HET MET DE ‘SPORTGEMEENTE VAN HET JAAR 2019’  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL

BESTUURSKAMER 1.2 VERENIGINGS- ONDERSTEUNING Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct!

Axitour is met AXIWI® voorkeursleverancier van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS) voor draadloze headsets Johan Suurd, Portefeuillehouder technische zaken, opleidingen en spelregels bij COVS Nederland, over de aanschaf van de AXIWI headsets: “Het gebruik van headsets stelt scheidsrechters in staat om sneller en correcter beslissingen te nemen. Binnen de opleidingstrajecten zorgt het gebruik ervan voor een aantoonbare snellere ‘leercurve’ bij de scheidsrechters. Ze worden ‘in het moment’ gecoacht en de tips van de scheidsrechtercoach kunnen ze direct toepassen in het veld. Met de aanschaf van deze headsets willen we samen het niveau van de (assistent)scheidsrechters en daarmee de voetbalarbitrage in Nederland naar een hoger niveau brengen.” AXITOUR PER HEDEN VERTEGENWOORDIGER GOAL SPORT SOFTWARE IN BENELUX Voetbalorganisaties als Juventus FC en FC Barcelona maken reeds gebruik van de diensten van Goal Sport Software om de fans in het stadion, tijdens een wedstrijd, goed te informeren en een unieke ervaring te bieden. Axitour Communication Solutions, bekend als leverancier van de draadloze AXIWI headsets voor o.a. scheidsrechters in de sport, wordt leverancier van Goal Sport Software in de Benelux. Het is een alles-in-één platform voor contentproductie en broadcasting, via LED-schermen, in stadions én op sportlocaties tijdens sportevenementen. Tevens bieden zij een FIFA gecertificeerde VAR-oplossing voor de arbitrage.  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 23

BESCHERM UW SPORTVERENIGING EN VOORKOM PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Op 1 juli 2021 treedt een nieuwe wet in werking die de nodige voeten in aarde heeft, ook voor sportverenigingen, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR beoogt de kwaliteit van het bestuur en het toezicht dit bestuur te verbeteren. Aan (sport)verenigingen worden nieuwe scherpere regels opgelegd en bestuurders kunnen sneller aansprakelijk worden gesteld. Het is dus belangrijk goed voorbereid te zijn op deze nieuwe wet. Door: Mr Corné van de Wiel, jurist sportrecht Juridisch Sportloket Bereid u goed en eenvoudig voor met de WBTR-scan-op-maat. Want iedere vereniging is anders! 24

 KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL 7 dagen per week bereikbaar ma-vr 8:00-22:00 za & zo 12:00-16:00  085 20 30 160  info@juridischsportloket.nl  085 00 41 452 HEEFT U EEN JURIDISCHE VRAAG? Het Juridisch Sportloket staat klaar voor iedereen uit de sport. Met advocaten en juristen met passie voor sport en kennis van zaken. WIJ WERKEN GRAAG SAMEN Samen met gemeenten, sportservice organisaties, sportbonden en andere sportorganisaties dragen we graag bij aan gezond en veilig sportklimaat. Niels Laan Partnership manager  niels@juridischsportloket.nl WILT U OOK SAMENWERKEN, WIJ GAAN GRAAG MET U IN GESPREK. Wat en waarom een WBTR? De aanleiding van de WBTR zijn misstanden die de afgelopen jaren breed zijn uitgemeten in de media, zoals de Vestiaaffaire, penningmeesters die fikse bedragen aan de vereniging onttrekken en criminelen die in sommige gevallen voet aan de grond proberen te krijgen in sportverenigingen, maar ook de vele misstanden die om welke reden dan ook onder de radar blijven. De wet verplicht verenigingen hun bestuurlijke huishouding en toezicht goed op orde te hebben. Deze nieuwe wet is voor sportverenigingen ook een ‘mooie’ aanleiding om de statuten en reglementen breder tegen het licht te houden, (hoe) wordt de vereniging beschermd tegen ongewenste situaties, en hoe kunnen we dit verbeteren? Goed voor de sportvereniging en goed voor de bestuurders, want die beperken het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Deze persoonlijke aansprakelijkheid en ‘goed bestuur’ zijn namelijk de stokpaardjes van de WBTR. De wet betekent voor bestuurders dat zij zich als ‘goed bestuurder’ moeten gedragen, en bij de uitoefening van hun taken alleen moet laten leiden door het belang van de vereniging. Als het mis gaat is de bestuurder bovendien sneller aansprakelijk. Let op: het gaat om een hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder in persoon. Een bestuurder is niet alleen aansprakelijk als hij actief het belang van de vereniging schaadt, maar ook als hij niet of niet adequaat ingrijpt als het mis dreigt te gaan. Dit gaat vrij ver, nietwaar? Toch klinkt het ingewikkelder dan het is. Ik zal hierna toelichten wat de wet bepaalt, en hoe u zich als bestuurder zo veel mogelijk kunt beschermen. Goed bestuur De WBTR verankert in de wet dat de bestuurder bij het vervullen van hun bestuurstaak het belang van de vereniging voorop moeten hebben staan. Bestuurders moeten dus scherp zijn op persoonlijke belangen of belangen van anderen dan de vereniging. De invulling van deze vage verplichting laat de wet over aan de vereniging. Om ervoor te zorgen dat de vereniging goed is beschermd kunnen gedetailleerde bepalingen in de statuten of reglementen van de vereniging worden opgenomen. Hoe duidelijker bevoegdheden van het bestuur, en hoe beter het toezicht hierop, hoe kleiner de kans namelijk is dat het mis gaat. Bijkomend voordeel voor de bestuurder is dat niet-verantwoordelijke bestuurders zich makkelijker kunnen onttrekken aan persoonlijke aansprakelijkheid. Dit goed bestuur bevordert de wet niet alleen door een scherpere taak voor de bestuurders, maar ook door het verplichten van een tegenstrijdig belangregeling en een belet en ontstentenisregeling in de statuten. Daarnaast is aandacht voor hoe de vereniging het toezicht op het bestuur organiseert, en is er een regeling dat één bestuurder nooit een bestuursbesluit zou kunnen doordrukken. Ga voor meer informatie naar onze website: WWW.JURIDISCHSPORTLOKET.NL/WBTR  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 25

'Hé, Sportlink doet veel mee Precies dat hoorden we vaak v op de Nationale Sport Vakbeur wat we allemaal doen om jouw Lees ons C 'Hé, Sportlink doet veel mee Precies dat hoor en we vaak v op de Nationale Sport Vakbeur wat we allemaal doen om jouw Lees ons C 26

er dan ledenadministratie!’ van bezoekers van onze stand rs. In ons Club.Magazine lees je w vereniging verder te helpen. Club.Magazine er dan ledenadministratie!’ van b zoekers van onze stand rs. In ons Club.Magazine lees je w vereniging verder te helpen. Club.Magazine  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 27

REKRE SPORT KAN AANVRAGEN A “HET IS EEN VOLW GEWORDEN EN HOOR Serge Bos van Rekre Sport weet het inmiddels zeker. De padelsport is booming en blijvend. Dat geldt dus ook voor de aanleg van padelbanen, waarmee zijn bedrijf op dit moment zo ontzettend druk is. “We hadden er veel van verwacht, maar het is nog veel meer dan dat. Iedere dag krijgen we aanvragen binnen. ”Rekre Sport kent zijn oorsprong in Heerde, was jarwenlang gevestigd in Leiden en zit nu bijna tien jaar in Baarn. Het bedrijf is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van tennisbanen en padelbanen. “In eerste instantie lag de focus op meerdere sporten. In 2012 werd dat tennis, waarbij we ons vooral hebben gericht op gravel buiten en hardcourt binnen. Specialisme is belangrijk. Als je iets doet, dan wil je daar de beste in zijn toch? En sinds vijf jaar willen we dat ook in padel zijn.” 28

AANLEG PADELBANEN AMPER AAN WAARDIGE SPORT RT ER HELEMAAL BIJ”  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 29

30

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 31

32 AirKey Gewoon intelligent www.evva.nl nt Handmatig uitgeven van sleutels is nu verleden tijd. Zijn er binnen uw vereniging talloze sleutels in omloop? Raken er regelmatig sleutels kwijt? Geen probleem, dat kan snel verleden tijd zijn. Want bij AirKey worden de sleutels rechtstreeks vanuit uw administratiesoftware verzonden aan de gewenste smartphones. De AirKey-Cloud Interface. Als verhuurder of beheerder van sport accommodaties moet u voor elke nieuw lid de overhandiging van de sleutel organiseren. Vaak heel gecompliceerd. Hoe zou u het vinden wanneer u de sleutel gewoon kon verzenden? Rechtstreeks op de smartphone van de gast, eventueel direct vanuit uw eigen reserveringssysteem. De sleutels worden veilig via het internet verzonden en de toegangsrechten worden in het onlinesysteem verstrekt of weer ingetrokken. Met de AirKey-Cloud Interface doet u dat alles bovendien heel gemakkelijk vanuit uw eigen software. EVVA AirKey - Covid-proof sleutelbeheer

 KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL Afgelopen maand vierde Trainingskampen.nl haar 17-jarig bestaan. De marktleider in Nederland op het gebied van binnen- en buitenlandse trainingskampen kende een roerig jaar. Het bedrijf noteerde net voor het intreden van het nieuwe virusepidemie de drukste winter aller tijden, liefst 270 teams gingen er met Trainingskampen.nl op pad. Sinds de Corona haar intrede deed kende Trainingskampen.nl net als de gehele reis- en eventsector lastige tijden. Toch is Trainingskampen.nl helemaal klaar voor de nieuwe start, met vele nieuwe voetbal bestemmingen in binnen- en buitenland en nog meer mogelijkheden voor sporten als Hockey, Atletiek en de snelst groeiende sport van Nederland: Padel. TRAININGSKAMPEN.NL, SINDS 2004, MÉÉR DAN ALLEEN VOETBAL!  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 33

Net als alle andere sportverenigingen in Nederland kreeg MHC Rosmalen te maken met de beperkingen door COVID-19. Het bestuur van de hockeyclub ging niet bij de pakken neerzetten, maar bleef de focus houden op de toekomst. “Deze crisis maakt extra duidelijk dat je rol als vereniging veel meer is dan sportaanbieder alleen”, stelt voorzitter Mark Brants. “Je sociale én maatschappelijke waarde is ook belangrijk.” ‘We verenigen steeds breder’ MHC Rosmalen zet in opmaatschappelijke samenwerking en duurzaamheid 34

Precies een jaar geleden was Brants te zien in een item van RTL Nieuws, toen de Brabantse sportclubs een weekend geen competitiewedstrijden mochten spelen vanwege het coronavirus. “Ik sprak toen de verwachting uit dat de maatregelen nog wel langer zouden duren. Dat we meer dan een jaar met het virus te maken zouden krijgen, kon ik toen ook niet voorzien.” Direct na de zomerstop hoopte de club stilletjes dat de situatie onder controle was. “Gelukkig konden we weer een aantal weken onze rol als vereniging invullen en sportief en sociaal voorzien in de behoeften van onze leden. Die waren daar heel blij mee. Vanaf begin oktober moesten we weer flinke stappen terugzetten, dat was voor iedereen een domper.”  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 35  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL

Numatic uw partner voor schone vloeren en kantines Numatic is de duurzaamste en betrouwbaarste fabrikant van schoonmaakmachines en materialen ter wereld. Wij hebben een breed en uniek assortiment aan stofzuigers, werkwagens, schrobzuig, veeg en eenschijfsmachines voor consumenten, schoonmaakbedrijven en specialisten. Wij ontzorgen u volledig en staan bekend om onze servicegerichtheid en prettige manier van samenwerken. Hierdoor zijn veel van onze klanten echte Numatic fans geworden. Zakelijke pagina: www.numatic.nl/professioneel_nl In een wereld die snel innoveert blijft de sportwereld niet achter! Zie hier het resultaat van een samenwerking tussen Onwijs Multi Touch Specialists en tacticwalls.com– de Tactic PRO. De Tactic PRO is een interactieve touchscreenwand waarop trainers onder andere hun tactiek op een digitale manier kunnen presenteren. Het is de moderne variant van de huidige magneetborden, maar biedt nog verdere functionaliteiten. Benieuwd? Wij komen graag met jou in contact! Stuur een e-mail naar verkoop@onwijs.com of bel naar +31 (0) 6 40 63 51 80 36

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 37 Uw sportadviseur voor beveiliging en toegangsverlening van uw complete sportaccommodatie. De verenigingen aan het woord! Toegangscontrole, betalen, beveiliging, verlichting, reserveren van padel- tennisbanen, sporthallen, integratie met diverse beheerders platformen.  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL

SALTO SYSTEMS Geef leden, bezoekers en huurders veilig toegang via een tag, kaart, smartphone of pincode. TEKST • FOTOGRAFIE SALTO SYSTEMS Sinds 2001 levert SALTO Systems de meest geavanceerde elektronische toegangscontroleoplossingen - zonder kabels en zonder mechanische sleutels. Het brede productassortiment (o.a. elektronische beslagen, cilinders, wandlezers, lockersloten en hangsloten) bevat een oplossing voor elk type deur en elke gebruikersbehoefte. VEILIG EN BETROUWBAAR Toegang verlenen gaat veilig en betrouwbaar via een tag, kaart, (tijdelijke) pincode of smartphone. Ook het blokkeren van een verdwenen tag, kaart of smartphone kan snel en eenvoudig waardoor het vervangen van sloten tot het verleden behoort. VERHUUR EENVOUDIG UW FACILITEITEN Het cloud-gebaseerde toegangscontrolesysteem SALTO-KS is geïntegreerd in het online reserveringsysteem van ACCOMMODATIEHUUR. Verhuur eenvoudig uw faciliteiten, op de tijden dat deze niet gebruikt worden, aan betrouwbare huurders. Deze huurders ontvangen een tijdelijke pincode, welke alleen werkt op het moment dat de faciliteiten aan hen zijn verhuurd, om toegang te krijgen. SALTO SYSTEMS | WWW.SALTOSYSTEMS.COM | WWW.SALTOKS.COM 38

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 39 De Achterhoekse FIFA Cup: Het begrijpen, bereiken en activeren van hedendaagse jongeren met de combinatie gaming en sport! Van online gaming naar een fysieke gaming activatie Na drie De Graafschap ‘Bliefthuus’ FIFA 20 toernooien met ruim 300 deelnemende jongeren wilde De Graafschap graag een volgende stap zetten in de ‘esports journey’ die in maart 2020 van start was gegaan. Samen met gemeentes uit de Achterhoek en Achterhoek in beweging riepen we de Achterhoekse FIFA cup tot leven! Grote doel: Het bereiken, begrijpen en binden van de jonge doelgroep tijdens de lastige corona periode.  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL “De Graafschap: Home of Esports is een een deskundige organisatie. Ze zijn zeer behulpzaam en flexibel bij het organiseren van zowel online als offline toernooien. De fysieke activiteit in het stadion De Vijverberg werd zeer professioneel georganiseerd. Ook denken ze goed mee in het ‘how & what’ van de Esports activiteiten. Al met al zijn wij zeer tevreden over onze samenwerking” Online Bliefthuus FIFA toernooien: >  300 jongeren in totaal. Online Achterhoekse FIFA cups: >  150 jongeren in totaal. FIFA, Sports & fun dag: >  80 jongeren in totaal (meer was niet mogelijk ivm corona)

SPORTACCOMMODATIE 2.1 BINNENSPORT Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct!

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 41 PROBLEEM Bij de realisatie van veel sportzalen is in het verleden onvoldoende rekening gehouden met het fenomeen echo (ook wel nagalm genoemd). Bij de afwerking van plafonds en wanden worden vaak harde afwerkingsmaterialen gebruikt die tegen een (bal)stootje kunnen. Echter met het nadeel dat deze het geluid niet genoeg absorberen. Een slechte akoestiek in een sportzaal is...  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL Menig trainer, coach of leerkracht vraagt zich waarschijnlijk wel eens af wat de risico’s zijn van een slechte akoestiek in zijn of haar sportaccommodatie. Iedereen herkent wel de rumoerige geluiden van een piepende schoen, het scheidsrechtersfluitje, het geroep en geschreeuw tussen sporters onderling of het geluid afkomstig van aanmoedigend publiek op de tribune. Wanneer de akoestiek in een sportzaal aan de harde kant is dan wordt sporten al snel lawaaierig en onprettig. Daarnaast kan een slecht akoestisch klimaat leiden tot onveilige situaties, bijvoorbeeld omdat instructies of waarschuwingen niet goed te verstaan zijn. Voor trainers, coaches of leerkrachten die langdurig worden blootgesteld aan overmatige geluidsbelasting gelden er nog meer risico’s. Zo kunnen zij te maken krijgen met stem- of concentratieproblemen en oververmoeidheid. Op de lange termijn kan dit zelfs leiden tot gehoorproblemen. Met behulp van een nagalmtijdmeting en Quick-Scan opname op locatie bepaalt Allkoestiek exact welke akoestische aanpassingen nodig zijn om deze risico’s en irritaties te verhelpen en nog belangrijker: te voorkomen! De garanties van Allkoestiek... ..een prima werkende oplossing voor uw akoestisch probleem ..levering of complete montage van A t/m Z en tip-top geregeld  ..mooie en esthetisch passende producten voor ieder budget   Akoestiek verbeteren in de sporthal

42 DUURZAME BIJDRAGE AAN EEN SCHOON LEEFKLIMAAT Sika hecht veel waarde aan een respectvolle omgang met de natuurlijke bronnen die ons ter beschikking staan. Wij realiseren ons dat wij deel uitmaken van een groter geheel en een verantwoordelijkheid hebben naar de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst. PULASTIC® TO PULAS  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Ondernemen is voor ons dan ook meer een vanzelfsprekendheid dan een keuze. MVO is terug te vinden in ons sponsorbeleid, in de relatie die we opbouwen met onze partners, onze klanten en onze medewerkers en vooral in ons productportfolio met diverse duurzame oplossingen, systemen en producten. Een Pulastic® sportvloer is normaal al voorzien van een schokabsorberende laag die bestaat uit 100% gerecyclede banden. En een watergedragen coating. Sika is nog een stap verder gegaan op het gebied van, duurzaamheid, recycling en circulariteit: Pulastic® sportvloeren worden nu zélf gerecycled! Als een Pulastic® sportvloer na een gemiddelde levensduur van ruim 25 jaar wordt afgebroken, wordt nagenoeg 100% van het vloerafval vermalen tot granulaat. Hiervan worden nieuwe schokabsorberende lagen gemaakt. Wij noemen dit proces met gepaste trots “Pulastic-2-Pulastic” of kort gezegd “P2P”. Deze duurzame innovatie is onze bijdrage aan een schoon leefklimaat. Onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn is in onze overtuiging een organisatie breed gedragen uitdaging. Wij willen meer dan MVO en ISO gecertificeerd zijn, wij willen daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan de wereld van vandaag én morgen. Lees meer over Sika’s bijdrage aan een schoonleefklimaat, CO2-reductie en de circulaire economie: WWW.PULASTIC.SIKA.COM/NL/DUURZAAMHEID

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 43 STIC® (P2P) DE DUURZAME KENMERKEN VAN EEN PULASTIC SPORTVLOER ZIJN:  Volledig circulair  Watergedragen (oplosmiddelvrije) coating  Gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen  Geen uitstoof carcinogene stoffen  Onderhoudsvriendelijk dus minder schoonmaakmiddelen  Systemen uit de optimaal duurzame Pure-line met hernieuwbare grondstoffen die getest zijn en voldoen aan de Eurofins indoor air quality Gold normen. VANAF 1 FEBRUARI 2021 WORDEN ALLE PULASTIC SPORTVLOEREN GEÏNSTALLEERD MET EEN P2P ONDERMAT GEMAAKT VAN GERECYCLEDE SPORTVLOEREN.

44 INTEGREER SCHONE LUCHT IN JE LEVEN MEER VEILIGHEID MET UV-C LICHTTECHNOLOGIE Ga voor een virusvrije leef- en werkomgeving UV-C licht vernietigt alle virussen • Constante luchtreiniging • Ruimtedesinfectie • Materiaalontsmetting www.bbmcleanairsolutions.com contact@bbmcleanairsolutions.com 075-2022963 OFFICIEEL UV-C LICHTPARTNER VAN

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 41 NSVV-Aanbeveling verlichting voor sportaccommodatie “Tennis en Padel”  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL Als gevolg van de herziening van de Europese norm EN12193 – Sportverlichting vertaald de NSVV deze technische norm in leesbare en vriendelijk bruikbare aanbevelingen. Namens de NSVV zijn Mark Laponder (Kernteam Indoor – ESZET Lighting BV) en Boudewijn Lie (Kernteam Outdoor – Aerolux BV) de kartrekkers van een expertgroep binnen de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (waarin tevens Dennis Driessen en Ruud Giesberts van Signify zitting hebben) waar deze publicaties binnen deze werkgroep geschreven worden. Nadat eerst de publicatie voor Binnensportverlichting het licht zag, is men snel doorgegaan met de publicatie voor Tennis & Padel, welke overigens in samenwerking met de KNLTB tot stand gekomen is. Deze nieuwe aanbeveling is dan ook inmiddels live! Zoals in de vorige uitgave van dit digitale magazine al te lezen was is Padel een sport in opkomst. Van oorsprong is deze sport een buitensport, echter wordt zeker ook binnen gespeeld. De groei van sportaccommodaties waar Padel gespeelt gaat worden vraagt om handvaten hoe op correcte en verantwoorde wijze deze accommodatie te verlichten. Aangezien Padel in de praktijk veelal gecombineerd zal gaan worden met Tennis accommodaties en inmiddels de belangen voor de Padel sport ook onder de hoede zijn van de KNLTB, is er voor gekozen om één publicatie te schrijven die zowel de vereiste verlichting voor Tennis als Padel beschrijft, voor zowel indoor als outdoor. Reken -en meetgrid Aandacht is er bijvoorbeeld hoe de vereiste verlichtingssterktes te berekenen, welk rekengrid hiervoor gebruikt dient te worden. Tevens worden er handvaten gegeven hoe dit na installatie dan ook daadwerkelijk te meten is, onder andere volgens welk meetgrid gemeten dient te worden, om te bepalen of de leverancier voldaan heeft aan de eisen van de verlichting.

46 Mark Brommer Accountmanager Regio Noord-Oost Gezond klimaat in sportcomplexen met de BRT-35 Multisensor Een gezond en comfortabel binnenklimaat in sportlocaties begint met de juiste meet- & regeltechniek. Zoals de ruimte- & kostenbesparende BRT-35 multisensor. Deze innovatieve multisensor meet alle belangrijke waarden omtrent temperatuur, luchtklimaat én meer zoals lichtsterke en geluidsdruk. Al deze gemeten waarden worden slim verwerkt om installaties voor onder andere klimaat, licht en geluid optimaal aan te sturen. Hoe dat werkt? Win advies in voor de juiste gebouwautomatisering voor sportlocaties “Sportlocaties hebben vaak te maken met wisselende bezettingen, uiteenlopende gebruikerswensen, complex toegangsbeheer, een hoog energieverbruik, vandalisme en facilitaire systemen van derden die onafhankelijk van elkaar functioneren. Het beheer van dergelijke locaties is daardoor zeer complex. Met de slimme, integrale oplossingen van BRControls zorg je voor een optimaal gebouwbeheersysteem waar je jarenlang plezier van hebt. Mijn tip voor gebouweigenaren is om advies in te winnen en er uiteindelijk voor te zorgen dat de juiste slimme gebouwautomatisering wordt toegepast die toegevoegde waarde levert aan comfort, energiebesparing en duurzaamheid van hun panden en de benodigde investering rechtvaardigt.”

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 47 Nieuwbouw WRZV Sporthallen In Zwolle worden de nieuwe WRZV sporthallen gerealiseerd. Energieneutraal en klimaatbestendig. Daarbij is gekozen voor innovatieve en kostenbesparende meet- & regeltechniek van BRControls. Naast een gezond en comfortabel binnenklimaat is energieverbruik tot in details inzichtelijk. Lees alles over dit project  BRControls nieuwsbrief & LinkedIn updates Op de hoogte blijven over innovatieve gebouwautomatisering? Meld je aan voor onze e-mailnieuwsbrief  Of volg onze Linkedin pagina  BRControls is uw partner op het gebied van innovatieve gebouwautomatisering voor sportcomplexen. Onze totaaloplossingen staan aan de basis van gebruiksvriendelijk en energiebesparend gebouwbeheer.    www.brcontrols.com Wij maken van ieder gebouw een smart building om comfortabel, gezond en veilig te kunnen wonen, werken & verblijven.

SPORTACCOMMODATIE 2.2 CIRCULARITEIT & DUURZAAMHEID Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct!

Ervaring en onafhankelijkheid essentieel bij adviseren over de beste ledverlichtingsoplossing SPORTVERLICHTING.COM SPREEKT UIT ERVARING EN KAN BREED INZETTEN Het is verleidelijk om je bij de aanschaf van led-armaturen vooral in de technische specificaties te verdiepen. ‘Niet doen,’ zegt Martin Bolderman van Sportverlichting.com. ‘Dan staar je je blind en daar is niemand mee gediend. De businesscase en het lichtplan liggen veel gecompliceerder waardoor je je door een onafhankelijke lichtexpert moet laten adviseren.’  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 49

Duurzame Sportsector in een nieuw jasje De website DuurzameSportsector.nl is helemaal vernieuwd! Hier vind je overzichtelijk informatie voor iedereen die zich bezighoudt met het verduurzamen van sportaccommodaties, veldbeheer en circulariteit in de sport. Nieuwsberichten | Artikelen | Stappenplannen | Veelgestelde vragen en antwoorden | Onderzoeken | Tools en hulpmiddelen | Helpdesk Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen, NOC*NSF, VSG, RVO, Ministerie van VWS en NL Actief. Het maakt onderdeel uit van het platform Alles over Sport. www.duurzamesportsector.nl Fietsen over gerecycled plastic Kinderen die al fietsend over een pumptrack bewust maken van het belang van recycling van plastic. En ondertussen ook je fiets- of stepskills verbeteren. Stiching Pumptrack en SportUtrecht laten zien hoe dit in zijn werk gaat in deze video van Kenniscentrum Sport& Bewegen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RVO 50

VERWARMEN MET HR INFAROOD VERWARMING - SNEL EN DUURZAAM ELEKTRISCH VERWARMEN MET 30% SUBSIDIE. WARM AANBEVOLEN! SPORTSTROOM HEEFT EEN NIEUW PRODUCT AAN HAAR DIENSTVERLENING TOEGEVOEGD: HR INFRAROOD PANELEN VOOR HET ELEKTRISCH VERWARMEN VAN KANTINE, KLEEDRUIMTES, BESTUURSKAMERS ETC. WAT IS HR INFRAROOD VERWARMING? HR-infrarood verwarming is het beste te vergelijken met verwarming door de zon. Met infrarood wordt niet de lucht verwarmd, maar de massa, het object. MAATWERK IS VEREIST Elke accommodatie is anders gebouwd, geïsoleerd en ingedeeld. Daarom is de vraag of HR Infrarood Verwarming toepasbaar is, altijd maatwerk. Neem contact met ons op om u goed te laten informeren over de mogelijkheden. VOORDELEN HR-INFRAROOD VERWARMING • Snelle warmte • Ideaal te combineren met zonnepanelen • Eenvoudige installatie • 30% BOSA-subsidie • Efficiënt regelbaar per ruimte • Ruimtebesparend • Panelen kunnen bedrukt worden met logo’s • Geen onderhoudskosten • Montage door gekwalificeerde monteurs van SportStroom WWW.SPORTSTROOM.NL/HR-INFRAROOD-VERWARMING/  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 51

Dankzij de jarenlange ervaring van PERFORMANCE iN LIGHTING op het gebied van professionele verlichting en de kennis van nationale en internationale voorschriften, ondersteunt deze innovatieve LED-serie de nieuwste vereisten voor televisie-uitzendingen en maakt gebruik in sportomgevingen mogelijk, zowel indoor als outdoor. PERFORMANCE iN LIGHTING introduceert met trots de nieuwe LASER+, het beste alternatief op de twee kilowatt schijnwerper. LASER+: LICHT DE PRESTAT De nieuwe LASER+ is namelijk broadcastready (flicker-vrij) en komt ook zeer goed tot zijn recht in de meest complexe projecten. Het ideale toepassingsgebied is niet alleen bij grote internationale sportcompetities, maar ook vliegvelden, havens, scheepvaartterminals, logistieke terreinen en grote terreinen in het algemeen. Deze serie professionele krachtige schijnwerpers van PERFORMANCE iN LIGHTING valt onmiddellijk op door zijn prestaties, lichtheid, beperkte windbelasting en afzonderlijk kantelbare modules. Bovendien zijn de versies LASER+ EXTREME bijzonder geschikt voor gebieden waar de omgevingstemperatuur vrij hoog is. De prestaties blijven optimaal zonder te hoeven dimmen. De serie LASER+ is verkrijgbaar in twee kleurtemperaturen (4000K en 5700K) en met een kleurweergave index tot CRI ≥ 90. 52

NATIONALE SPORT VAKBEURS | E-MAGAZINE #02 TIES UIT! LASER+ is de ideale oplossing voor sportverlichting dankzij de innovatieve en nauwkeurige technologie van het ontwerp. De drivers van LASER+ zijn zowel toepasbaar voor enkelfase 230V als voor driefase 380V en de afstand tot de schijnwerper mag 100 meter zijn. Met een grote verscheidenheid aan lenzen, tot extreem asymmetrisch, is de LASER+ toepasbaar op lagere masten wat een flinke besparing op uw investering kan opleveren. WILT U WETEN OF LASER+ OOK UW WINNAAR IS? Vraag hier geheel vrijblijvend een lichtberekening en/of prijsopgave aan. Omeen brochure aan te vragen van de LASER+ mag u hier klikken. WWW.PERFORMANCEINLIGHTING.COM  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 53

54 Duurzaamheidscan voor jouw sportclub ‘Als je het in deze tijd achter de bar niet kan verdienen, waarom dan niet besparen in de meterkast.’ Het is voor veel clubs in deze onzekere tijd lastig de clubkas gezond te houden. Door te verduurzamen kunnen clubs blijvend hun lasten verlagen. Maar waar te beginnen? En wat is er technisch mogelijk? Dat brengen wij graag voor jullie in kaart met de duurzaamheidscan. © Copyright Sportief Opgewekt Sportief Opgewekt is dé verduurzamingspartner voor de sport. Samen met jullie bekijken we welke maatregelen zorgen voor een optimaal duurzaam en financieel resultaat. Ontmoet Sportief Opgewekt en onze aanpak hier. www.sportiefopgewekt.nl Neem contact op → Isoleer het clubhuis Zonnepanelen Zwembaden Drainage Veldberegening Ledveldverlichting Zonnecollectoren/boiler

HOE VERDUURZAAMT GEMEENTE NOORDWIJK HAAR SPORTCLUBS? Dat vraagt om een complete aanpak en begeleiding!  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL Bent u geïnteresseerd in een volledige begeleiding bij de verduurzaming van uw gemeente of sportclub? Neem dan contact op met ingrid.vogels@green2live.net !  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 55

De nieuwe Generatie 7 armaturen van AAA-LUX combineren een hogere lichtopbrengst met de mogelijkheid om lichthinder te voorkomen. Steeds meer mensen krijgen te maken met lichthinder, waardoor de lichthindervoorschriften steeds belangrijker en veeleisender worden.  LEES MEER MINDER ARMATUREN NODIG VOOR EEN PERFECT LICHTBEELD.

TRIPLE 57

SPORTACCOMMODATIE 2.3 KUNSTGRAS AANLEG & ONDERHOUD Betrokken partners  Klik op het logo en lees direct!

WIJ  KUNSTGRAS WIJ  KUNSTGRAS WWW.ALGAVELAN.NL/KUNSTGRAS REINIGING VAN KUNSTGRASVELDEN MET MICRO-ORGANISMEN: MO5 SPORT De beste resultaten bereikt u met 100%micro-organismen. Dat betekent dat u kunstgrasvelden en tennisbanen schoon houdt zonder de nadelen van chemicaliën, toegepast in de openbare ruimte. Met micro-organismen in MO5 Sport hebt u het héle jaar schone velden. MET MO5 SPORT VOORKOMT U INBREUK OP: - D e biodiversiteit en insectenpopulatie. - D e veiligheid van sporters en medewerkers. - D e kwaliteit van het bodem- en oppervlaktewater. - E n niet te vergeten: de kwaliteit en levensduur van uw mooie kunstgras!  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 59

60  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 61 Bekijk de video die een virtuele rondleiding geeft door ons CTI.

GBN AGR is transparant in haar werkwijze. “Wij hopen dit seizoen een groot aantal gemeentes en opdrachtgevers te mogen ontvangen in onze fabriek om te laten zien hoe wij werken aan de circulaire economie en hoe zij hierin een onderdeel kunnen zijn”, aldus Eric van Roekel. 62 100 % CIRCULARITEIT... DE BAL LIGT BIJ U!  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL GBN ARTIFICIAL GRASS RECYCLING (AGR) GEEFT END-OF-LIFE (EOL) KUNSTGRAS EEN TWEEDE LEVEN, GEEFT U DE CIRCULAIRE PRODUCTEN EEN BESTAAN?

De 100% gerecyclede hoogwaardige circulaire grondstoffen van GBN AGR zijn volgens de hoogste normen gecertificeerd. Het zijn hoogwaardige grondstoffen met een hoge milieuwaarde en een marktconforme prijs. Het productieproces zelf is door Kiwa gecertificeerd en wordt jaarlijks gecontroleerd. “WIJ GEVEN END-OF-LIFE PRODUCTEN EEN TWEEDE LEVEN. DE OPDRACHTGEVERS EN EINDGEBRUIKERS GEVEN ZE EEN BESTAAN.”  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 63

64 ALSWE WEER SAMEN….  KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL HET SBR HOUDT ONS DUS NIET TEGEN OM SAMEN TE SPORTEN, DE VOORTDURENDE CORONAELLENDE HELAAS WEL. WAT KIJKEN WE UIT NAAR WEER SAMEN! SAMEN SPORTEN, SAMENWERKEN, SAMENZIJN EN SAMEN DE TOEKOMST IN! - Kees van Oostenrijk Ik schrijf dit op een stormachtig moment. En dat terwijl we in de afgelopen weken ook al van echt Hollands winterweer naar heerlijk lenteweer zijn gegaan. Het kan dus letterlijk vriezen en dooien, bijna tegelijkertijd. Wat een geluk eigenlijk he, dat je onder al deze verschillende omstandigheden kunt blijven sporten op kunstgrasvelden met SBR?! Dat kan niet van alle andere infill soorten gezegd worden. Zomaar weer eens een voordeel van SBR. SBR, weet U het nog? Rubbergranulaat van gebruikte autobanden; duurzaam gerecyclede grondstoffen, met 100.000 kg CO2-besparing en nogmaals 100.000 kg besparing aan fossiele of natuurlijke nieuwe grondstoffen. Meer circulair kun je bijna niet vinden anno 2021; een circulaire koploper dus. Na een levensduur van 10 tot 15 jaar ook gewoon weer te opnieuw te recyclen en te hergebruiken!

 INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 65 Silica Nova blaast uw kunstgras nieuw leven in! PROBLEEM: Ondanks het beste onderhoud in de wereld, ontkomt zand ingestrooid kunstgras er niet aan dat instrooizand compacteert en vervuilt. Compacteren ontstaat door inklinking ten gevolge van bespeling in combinatie met het ontstaan van stof door zand- en vezelslijtage. Bij vervuiling denken wij aan binnengebrachte aarde, overwaaiend stof, blad en dergelijke. Tot slot is er soms in de luwte en schaduw van omzoomde bomenrijen, weinig wind en UV: de ideale plek voor alg en mos, de laatste jaren nog eens aangemoedigd door nat en warm weer. Wekelijks borstelen en 1 á 2 maal per jaar specialistisch onderhoud vertragen de genoemde compactering, maar voorkomen het nimmer. Een baan is altijd ééns aan de beurt. OPLOSSING: Revitaliseren via de Silicair®behandeling is een zandrenovatie waarbij het vervuilde zand met veel lucht, onder hoge druk uit de kunstgrasmat wordt geblazen, zonder dat de vezels hierbij worden aangeraakt, laat staan beschadigd. Nadat het vuile zand is verwijderd, voeren wij eventuele reparaties uit. Daarna wordt nieuw zand in meerdere werkgangen op de mat gestrooid en ingeveegd. RESULTAAT: Door het uitvoeren van een zandrenovatie, de Silicair®behandeling, proberen wij uw kunstgrassportvelden zo lang mogelijk bespeelbaar te houden. De vezels komen weer beweeglijk in het zand te zitten, het oppervlak wordt weer soepel, veerkrachtig en waterdoorlatend. KLANTENREVIEWS: “Als gemeente U-H zijn wij tevreden over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, het meedenken in oplossingen, communicatie en afstemming van uitvoeringsdagen. Wij raden jullie bedrijf aan om werkzaamheden uit te laten voeren.” - Menno Kramer (beheerder openbare ruimte gemeente Utrechtse heuvelrug) “Wij zijn erg blij met het werk van Silica Nova. Het eerste contact met Bastiaan, zijn duidelijke uitleg en de goede communicatie met Hennie gaven meteen vertrouwen. Het werk gebeurde zoals besproken en ook de andere mannen die aan het werk waren, werkten nauwkeurig en waren heel prettig in het contact! Onze tennisbaan ziet er weer als nieuw uit, hier zijn we erg blij mee.” - Sanne en Kristiaan Kamerling

#IKSPORTGROEN VEILIG EN MILIEUBEWUST SPORTEN  Top prestaties  Geen milieuvervuiling DÉ BODEMAFBREEKBARE KORREL VOOR KUNSTGRAS GreenFill is een polymere infill die volledig biologisch afbreekbaar is in de bodem. Het instrooimateriaal heeft de kenmerkende goede sporttechnische prestaties van een polymere infill maar leidt niet tot microplastic vervuiling in de omgeving. Als de korrel in de bodem terecht komt wordt deze microbiologisch afgebroken. EEN INSTROOIKORREL MET TOPPRESTATIES VOOR TOPPRESTATIES Sporttechnische prestaties en spelercomfort van kunstgras worden voor het belangrijkste deel bepaald door het gekozen instrooimateriaal. De GreenFill is daarom ontworpen voor topprestaties. 1. Goede demping: beter voor gewrichten 2. Slijtvast en taai: lange levensduur (10 jaar) 3. Weersbestendig: bij hitte en vorst 4. Geen gruis: voorkomt stof en wegdrijven De GreenFill voldoet aan alle eisen van de FIFA en KNVB en staat op de NOC*NSF sportvloerenlijst in verschillende kunstgrassystemen met het hoogste FIFA Quality PRO certificaat.  Geen gezondheidsrisico’s  Geen afvalprobleem WWW.IKSPORTGROEN.NL 66

Ga voor meer informatie over vergroening van kunstgras naar: WWW.IKSPORTGROEN.NL VEILIG SPORTEN Om veiligheid voor spelers en milieu te waarborgen is de korrel ontworpen om schoon te zijn. Dat is veelvuldig getest in onafhankelijke laboratoria.  Voldoet aan de norm voor speelgoed (EN 71-3)  Volledig vrij van PAK’s  Voldoet volledig aan REACH  Voldoet aan de Wet Bodembesluit GEEN MILIEUVERVUILING VOOR VERANTWOORD SPORTEN Conventionele instrooikorrels zorgen voor microplastic vervuiling. Indien er toxische componenten in de korrels zitten, komen deze dus ook in de natuur terecht. In Nederland stelt de Wet Bodembescherming dat niemand de bodem mag vervuilen, of anders de bodemmoet saneren. Dat kan een hoop kosten met zich meebrengen. Daarnaast dreigt er een algeheel verbod op polymere infill in heel Europa, tenzij deze biologisch afbreekbaar zijn, zoals de GreenFill. Door schimmels en bacteriën wordt de korrel omgezet in humus, water en koolstofdioxide. In de bodem is er veel biologische activiteit waardoor dit mogelijk is. Op het kunstgras zelf is dit niet of nauwelijks het geval, waardoor de afbraak van de korrel nog niet plaatsvindt op het veld.  Senbis Sustainable Products B.V. Eerste Bokslootweg 17 7821 AT Emmen WWW . S E N B I S . C OM OOK GROEN SPORTEN? GREENFILL IS AL GROOTSCHALIG LEVERBAAR! GreenFill is een product van het bedrijf Senbis te Emmen. Het product is al in verschillende kunstgrassystemen te verkrijgen via de volgende bedrijven.  Antea Sport: WWW.ANTEASPORT.NL  CSC Sport: WWW.CSCSPORT.NL  TenCate GreenFields: WWW.GREENFIELDS.EU/NL  EdelGrass: WWW.EDELGRASS.COM/NL  sales@senbis.com  +31 591 308150  INHOUD  NATIONALESPORTVAKBEURS.NL/E-MAGAZINE 67

68 “Omdat er geen beurzen zijn dit jaar is het lastig ommet de juiste mensen in contact te komen. Daarom bel ik de gemeenten gewoon op en vraag hoe ze het hebben geregeld met de zorgplicht om de verspreiding van rubbergranulaat van infill kunstgrasvelden tegen te gaan. Als ik in de buurt van een sportverenigingen ben, ga ik kijken hoever ze zijn en of ze geïnteresseerd zijn in onze kantplanken. Maar het allermooiste is als clubs ons zelf benaderen.” SOLIDAFIX LEVERT KANTPLANKEN, KLEMPROFIELEN EN MEER VOOR KUNSTGRAS SPORTVELDEN En ons is SolidaFix uit Vinkel. Eigenaar Ebert van Wanrooij vertelt voluit over zijn bedrijf dat nu ruim 25 jaar bestaat en vier medewerkers kent. Wie op de website van het Brabantse bedrijf kijkt, ziet eigenlijk twee hoofdproducten: kantplanken en klemprofielen. Om met dat laatste te beginnen, met dat profiel worden kunstgrasmatten aan het veld vastgezet. Zo wordt voorkomen dat een mat verplaatst wordt of wegdrijft. Dat kan door de weersomstandigheden of tijdens het sproeien. Het klemsysteem is universeel en voor ieder type veld en ondergrond geschikt. KANTPLANK Een van de producten van SolidaFix zijn de kantplanken, bedoeld om te voorkomen dat infillmateriaal niet buiten het veld komt. SolidaFix maakte altijd al de stalen verzinkte kantplank. Doordat de kantplank volledig in eigen huis wordt geproduceerd is aanpassing in de hoogte of breedte geen probleem. “Door vragen uit de markt en geschreven bestekken, hebben wij ook een aluminium kantplank ontwikkeld. De kracht daarvan is het rubber dat onderaan de plank zit. Dit vangt de oneffenheden in het straatwerk op, waardoor er altijd een goede afdichting is. Een ander voordeel is dat de strip ook het afval buiten houdt. Denk bijvoorbeeld aan bladeren en mos. Wat binnen ligt blijft binnen, wat buiten ligt blijft buiten.” SAMENWERKING Een andere manier om de kantplanken van SolidaFix interessant te maken voor sportverenigingen is de samenwerking. Er is een inverdienmodel voor clubs als er vrijwilligers zijn die mee willen helpen met de montage. Om de kwaliteit van het product te garanderen gaat er wel altijd iemand van SolidaFix mee. “In de praktijk zien we soms verenigingen die zelf een kantplank hebben gemaakt van bijvoorbeeld oude reclameborden. Dit vermindert weliswaar de verspreiding van infill, maar het is door de scherpe randen absoluut niet veilig”, voegt de eigenaar nog toe.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=